Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Podpora stredomorskej kultúry

A picture
© iStockphoto.com - franckreporter
Grant Marc de Montalembert je určený na podporu projektov, ktoré mladým ľuďom z krajín v oblasti Stredozemného mora umožňujú zoznámiť sa s inými stredomorskými kultúrami a rozvinúť zmysel pre ich rozmanitosť a bohatstvo.

Nadácia Marc de Montalembert sa zameriava na podporu kultúrneho porozumenia medzi mladými generáciami a rozvíjanie medzikultúrneho dialógu v stredomorských krajinách. Každoročne nadácia poskytuje mladým ľuďom zo stredomorského regiónu grant na realizáciu projektov.

 

Môžete sa prihlásiť?

Áno, ak máte menej ako 30 rokov, ste zo stredomorskej krajiny a chceli by ste zrealizovať pôvodný medzikultúrny projekt, ktorý je v súlade s vašim odborným zameraním. Ak sa chcete uchádzať o grant, mali by ste navrhnúť študijný projekt v oblasti kultúry podľa vášho výberu.

 

Ako sa prihlásiť?

Výzva na podávanie žiadostí sa uverejňuje každý rok 1. októbra a prihlasovanie trvá do 31. decembra. Nezabudnite, že prihlášku si musíte vyžiadať do 15. decembra. Ak vám udelia grant, pošlú vám pozvánku, aby ste si ho prišli prevziať 25. apríla na Rodos.

Máte rok na podanie správy o znalostiach a skúsenostiach, ktoré ste získali počas trvania vášho projektu. Správa môže byť v písomnej podobe alebo v akomkoľvek inom uverejniteľnom formáte. Na účely prípravy svojej práce môžete dokonca v sídle nadácie na Rodose stráviť maximálne šesť mesiacov.

 

Podkladové informácie

Nadácia udelila od roku 1994 do roku 2012 dvadsaťjeden grantov pre projekty z rôznych oblastí, ako sú spisovateľstvo, architektúra, spev, fotografovanie, hudba, etnografia a dejiny umenia.

V roku 2010 začala nadácia v spolupráci s Národným inštitútom histórie umenia (Institut National d’Histoire de l’Art) v Paríži udeľovať ceny Marca de Montalembert. Každý rok túto cenu získava mladý/á stredomorský/á študent/ka za výskum dejín umenia v tomto regióne.

Dátum uverejnenia štv., 25/04/2013 - 16:38


Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!