Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Atbalsts Vidusjūras valstu kultūrai

A picture
© iStockphoto.com - franckreporter
Marka de Montalembēra stipendiju piešķir projektiem, kas Vidusjūras valstu jauniešiem ļauj iepazīt citu Vidusjūras valstu kultūru un apzināties savas kultūras atšķirības.

Marka de Montalembēra fonda mērķis ir jaunajai paaudzei palīdzēt izprast kultūru un veicināt starpkultūru dialogu Vidusjūras valstu reģionā. Ik gadu šis fonds Vidusjūras reģiona valstu jauniešiem piešķir stipendiju starpkultūru projektu īstenošanai.

 

Vai pieteikties vari arī tu?

Jā, ja esi jaunāks par 30 gadiem, esi no kādas Vidusjūras valsts un vēlies īstenot oriģinālu starpkultūru projektu, kas atbilst tavai profesijai. Lai pieteiktos, tev jāiesaka izpētes projekts tevis izvēlētajā kultūras jomā.

 

Kā pieteikties?

Pieteikumus katru gadu var iesniegt no 1. oktobra līdz 31. decembrim. Ievēro, ka pieteikuma veidlapas jāpieprasa līdz 15. decembrim. Ja tev ir piešķirta stipendija, tev pēc tās būs jāierodas Rodas salā 25. aprīlī.

Pēc tam viena gada laikā tev būs jāziņo par zināšanām un pieredzi, ko būsi ieguvis, īstenojot projektu. Ziņojumu var sagatavot rakstveidā vai citā publicējamā vai izplatāmā formā. Ziņojuma sagatavošanai pat vari Rodas salā uzturēties veselus sešus mēnešus.

 

Interesanti

No 1994. līdz 2012. gadam fonda līdzekļi ir piešķirti divdesmit vienam projektam dažādās jomās, kas saistītas ar rakstniecību, arhitektūru, dziedāšanu, fotografēšanu, mūziku, etnogrāfiju un mākslas vēsturi.

No 2010. gada fonds piešķir arī Marka de Montalembēra balvu sadarbībā ar Valsts Mākslas vēstures institūtu Parīzē. Katru gadu šo balvu piešķir jaunam pētniekam no Vidusjūras reģiona par šī reģiona mākslas vēstures izpēti.

publicēts: C., 25/04/2013 - 16:37


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!