Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Подкрепа за средиземноморската култура

A picture
© iStockphoto.com - franckreporter
Фондацията „Marc de Montalembert“ подпомага проекти, които дават възможност на млади хора от средиземноморските страни да открият разнообразието на средиземноморските култури и да развият чувство за тяхната уникалност и богатство.

Фондация „Marc de Montalembert“ има за цел да насърчи културното разбирателство сред младите поколения и да подобри междукултурния диалог в средиземноморския свят. Всяка година фондацията дава стипендия на млади хора от средиземноморския регион за осъществяване на междукултурни проекти.

Можете ли да кандидатствате?

Да, ако сте на възраст под 30 години, от средиземноморска държава и искате да осъществите оригинален междукултурен проект, който отговаря на вашето образование. За да кандидатствате, трябва да предложите проект за обучение в област на културата по ваш избор.

 

Как се кандидатства?

Поканата за кандидатстване се публикува всяка година на 1 октомври и трябва да подадете кандидатурата си до 31 декември. Помнете, че формулярите за кандидатстване трябва да се поискат до 15 декември. Ако получите стипендията, ще бъдете поканени да я получите в Родос на 25 април.

Ще имате една година, за да докладвате какви знания и опит сте получили по време на проекта. Можете да представите доклада си във всякаква форма, която може да се публикува и разпространи.  Дори можете да останете до шест месеца в базата на фондацията в Родос, за да го подготвите.

 

Контекст

От 1994 г. до 2012 г. двадесет и един проекта от различни области са получили стипендия. Те са били свързани с писане, архитектура, пеене, фотография, музика, етнография и история на изкуството.

През 2010 г. фондацията започна да присъжда награда Marc de Montalembert заедно с Националния институт по история на изкуството в Париж. Всяка година наградата се присъжда на млад учен от Средиземноморието за изследвания по история на изкуството в региона.

Публикувана на: четв, 25/04/2013 - 16:25


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!