Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Teadus on ka tüdrukutele!

A picture
© fotolia.com - Alexander Raths
Euroopas on tüdrukud teaduse, tehnoloogia ja uurimistöö alal endiselt alaesindatud, kuigi koolieas on nende tulemused matemaatikas ja loodusteadustes poistega võrdsed. Kasuta oma annet: teadus vajab tüdrukuid!

Valides teadus-, tehnoloogia- või insenerieriala võid just sina teha järgmise suure teadusliku avastuse. Euroopa Komisjon algatas kampaania Tüdrukud reaalteadusi vallutama!, et aidata sul leida oma unistuste amet.

 

Leia oma koht teaduses

Leia viktoriini abil oma unistuste töökoht teadusmaailmas. Kui tunned teema vastu suuremat huvi, uuri ka kampaania raames korraldatavaid üritusi. Astu vastu eelarvamustele ja näita, et teadus tõesti on tüdrukute jaoks.

Teadustöö abil saad inimeste elu paremaks muuta. Kujuta ette, mis tunne oleks kaitsta keskkonda ning võidelda nälja ja vaesusega. Teadustöös saad kasutada oma kujutlusvõimet ja loovust, et mõelda asjade üle, mille üle mitte keegi varem pole mõelnud, ning et küsida küsimusi ja koguda teadmisi.

Tänu erinevatele distsipliinidele pakub teadus sulle võimalusterohket tulevikku. Teadlasena võib sulle avaneda võimalus reisida maailmas ning töötada rahvusvahelises meeskonnas.

 

New Technology - Iris Slootheer, young student in applied physics

 

 

Taustteave

Kuigi Euroopas on palju andekaid naisi ning suurem osa ülikoolilõpetajatest on naised, on naiste osakaal Euroopa tippteadlaste hulgas endiselt väike. Inseneritöö, tootmise, ehituse, loodusteaduste, matemaatika ja informaatika valdkondades on naised selgelt alaesindatud. Kuigi koolis on poisid ja tüdrukud loodusteadustest ühtemoodi huvitatud, loobub suur osa tüdrukuid teadus-, inseneri- ja tehnikaerialadest, et õppida midagi muud.