Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Nyfiken på rymden?

A picture
© European Space Agency
Den europeiska rymdorganisationen ESA erbjuder en rad utbildningsmöjligheter för unga. Ta reda på vad som passar dig bäst!

Traineeprogram

Traineeprogrammet erbjuder en ettårig betald praktik (med resebidrag och sjukförsäkring) och möjligheten att arbeta i en spännande internationell och mångkulturell miljö. Du får värdefull erfarenhet av att utveckla och driva rymdprojekt. Som trainee ansvarar du för ett projekt med hjälp av en mentor från ESA.

Varje år i mitten av november utannonseras lediga platser på ESA:s webbplats, men fler platser kan utlysas under året. Så håll ögonen öppna!

För att få söka måste du nyligen ha tagit din högskoleexamen eller gå sista året på en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Du måste också vara medborgare i något av ESA:s medlemsländer eller samarbetsländer.

Fyll i ansökningsformuläret på nätet och bifoga ditt cv och ett personligt brev. Tänk på att du bara kan skicka in en ansökan!

 

Postdoc-stipendier

Du som nyligen har disputerat inom naturvetenskap eller teknik kan få ett forskningsstipendium på två år inom rymdvetenskap, rymdtillämpningar och teknik.

För att få söka ska du nyligen ha disputerat inom ett område som har nära koppling till rymdverksamhet och du ska dessutom vara medborgare i något av ESA:s medlemsländer eller samarbetsländer.

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året, men uttagningen börjar i regel i oktober.

Skicka in ansökningsformuläret tillsammans med ditt cv, en lista med dina publikationer, referenser, din doktorsexamen och en ingående beskrivning av ditt forskningsprojekt. Adressen är temp.htr@esa.int.

 

Studentpraktik

Om du fortfarande studerar har du möjlighet att praktisera på ESA mellan tre och sex månader som en del i din utbildning. Praktiken är obetald och kan gälla både tekniska och andra områden.

För att få söka måste du närma dig slutet på din grundutbildning eller ha börjat en masterutbildning i t.ex. matematik, teknik, fysik, naturvetenskap, it, juridik eller ekonomi.

Fyll i ansökningsformuläret på nätet och mejla den till något av ESA:s centrum. Bifoga ditt cv och ett personligt brev där du förklarar varför du vill praktisera hos ESA.

Publicerad: Tor, 25/04/2013 - 15:22


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!