Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zaujíma vás vesmír?

A picture
© European Space Agency
Európska vesmírna agentúra ponúka rôzne vzdelávacie príležitosti pre mladých štátnych príslušníkov z krajín, ktoré sú členmi ESA, a spolupracujúcich štátov. Pozrite si, ktorá vám najviac vyhovuje!

Program stáží pre mladých absolventov (Young Graduate Trainees – YGT)

Program ponúka jednoročné platené odborné stáže vrátane príspevku na pokrytie cestovných nákladov a zdravotné poistenie v rámci pútavého medzinárodného a multikulturálneho prostredia. Program YGT vám umožní získať hodnotné skúsenosti s prípravou a riadením vesmírnych misií. Ako stážista-absolvent prevezmete zodpovednosť za podporu projektu a budete mať príležitosť učiť sa od inštruktora z ESA.

Agentúra každoročne v poovici novembra uverejňuje na svojej webovej lokalite nové pozície pre stážistov. Nie je však vylúčené, že v priebehu roka ich rozšíri o ďalšie. Sledujte preto pozorne webovú lokalitu!

Ak sa chcete prihlásiť, musíte byť čerstvým absolventom alebo v poslednom roku štúdia technického alebo vedeckého zamerania. Takisto musíte byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov európskej vesmírnej agentúry alebo jedného zo spolupracujúcich európskych štátov.

Takisto vyplňte online prihlášku dostupnú pre každú voľnú pozíciu a priložte svoj životopis a motivačný list. Upozorňujeme, že môžete poslať len jednu online prihlášku!

 

Program pre štipendistov po skončení doktorandského štúdia

Pre mladých vedcov a inžinierov ESA ponúka možnosť dvojročného vedeckého štipendijného pobytu v rôznych disciplínach súvisiacich s vedou o vesmíre, vesmírnymi aplikáciami a technológiami.

Aby ste sa mohli prihlásiť, musíte byť čerstvým absolventom doktorandského štúdia v oblasti, ktorá úzko súvisí s vesmírnymi činnosťami a štátnym príslušníkom jedného z členských štátov európskej vesmírnej agentúry alebo jedného zo spolupracujúcich európskych štátov.

Svoju prihlášku môžete poslať kedykoľvek v priebehu roka, proces hodnotenia však zvyčajne začína v októbri.

Prihlášku spoločne so životopisom, zoznamom publikácií, odporúčaniami, vašim doktorandským diplomom a podrobným opisom svojho výskumného projektu pošlite na adresu: temp.htr@esa.int.

 

Študentské praxe

Pre študentov ESA ponúka praktické stáže v trvaní 3 až 6 mesiacov ako súčasť vášho vysokoškolského štúdia. Tieto neplatené stáže sú dostupné pre technické aj netechnické smery.

Ak sa chcete prihlásiť, mali by ste byť tesne pred ukončením svojho bakalárskeho štúdia alebo v prvej polovici magisterského štúdia v odbore matematiky, inžinierstva, fyzika, vedy a informačných technológií, práva, financií atď.

Musíte vyplniť online prihlášku a odoslať ju e-mailom na adresu ktorejkoľvek z hlavných organizačných zložiek Európskej vesmírnej agentúry. Nezabudnite priložiť svoj životopis a motivačný list s vysvetlením, prečo by ste chceli pracovať v ESA.

Dátum uverejnenia: štv., 25/04/2013 - 15:17


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!