Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Láká vás vesmír?

A picture
© European Space Agency
Evropská kosmická agentura nabízí řadu stáží pro vysokoškolské studenty a absolventy z členských států ESA a partnerských zemí. Využijte této příležitosti a zúčastněte se zajímavé stáže v ESA!

Young Graduate Trainees (YGT) – stáž pro čerstvé absolventy

Program YGT nabízí jednoroční placenou stáž v mezinárodním, multikulturním prostředí agentury ESA. Kromě toho vám budou uhrazeny cestovní náklady a zdravotní pojištění. Získáte hodnotné zkušenosti v oblasti vývoje a provozu vesmírných misí. Budete mít na starost podporu projektu a budete při tom moci využívat pomoci svého mentora z ESA.

Stáže jsou každoročně vypisovány v polovině listopadu, ale další místa mohou být oznamována i v průběhu roku. Aktuální informace najdete na internetových stránkách agentury ESA. Tak svou příležitost nepromeškejte!

Zájemci o stáž musí být čerství držitelé univerzitního diplomu v technickém či vědeckém oboru, popř. studenti posledního ročníku. Další podmínkou je státní občanství jednoho z členských států ESA nebo některé z partnerských zemí.

Přihlásit se můžete online vyplněním formuláře, který je uveden u příslušné stáže. Dále je nutné přiložit životopis a motivační dopis. Upozornění: odeslat můžete pouze jednu přihlášku!

 

Postdoktorandské výzkumné pobyty

ESA nabízí možnost dvouletých výzkumných pobytů pro mladé absolventy doktorského studia v některém z oborů přírodních věd či technickém oboru (např. vesmírný výzkum, vesmírné aplikace a technologie).

Zájemci musí být čerstvými absolventy doktorského studia v oboru úzce spojeném s činnostmi, které se týkají výzkumu vesmíru. Další podmínkou je státní příslušnost některého z členských států ESA nebo partnerských zemí.

Přihlášku lze zaslat kdykoli během roku, nicméně výběr kandidátů začíná zpravidla vždy v říjnu.

Spolu s přihláškou je nutné rovněž zaslat svůj životopis, seznam publikací, reference, doktorský vysokoškolský diplom a podrobný popis výzkumných projektů, a to na adresu: temp.htr@esa.int.

 

Neplacené stáže pro studenty

Pro studující nabízí ESA stáže v délce 3 – 6 měsíců, které mohou být započítány do vašeho studia. Jedná se o stáže neplacené, a to jak v technických, tak netechnických oborech.

O stáž je možné se přihlásit, pokud jste těsně před dokončením bakalářského studia nebo jste v první polovině studia magisterského, a to v oborech jako matematika, fyzika, informační technologie, technické obory, právo, finance apod.

Přihlášku můžete vyplnit online a zaslat ji některému z hlavních pracovišť agentury ESA. Přiložit musíte svůj životopis a motivační dopis.

Zveřejněno: čt, 25/04/2013 - 15:05


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz