Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Вселената ви интересува?

A picture
© European Space Agency
Европейската космическа агенция (ЕКА) предлага различни възможности за обучение за млади хора, граждани на страни, участващи и сътрудничещи с агенцията. Разберете коя от тях е най-подходяща за вас!

Млади дипломирани стажанти (МДС)

Програмата предлага възможност за едногодишен платен стаж, включващ пътни разходи и здравна застраховка, във вълнуваща международна, многонационална среда. По време на стажа ще може да съберете ценен опит в разработването и провеждането на космическите мисии. Като дипломиран стажант ще отговаряте за подпомагането на проект и ще се възползвате от експертните познания на ментор в агенцията.

В средата на ноември всяка година се публикуват нови възможности за обучение на уебсайта на агенцията, но през цялата година има допълнителни места. Затова си отваряйте очите!

За да отговаряте на условията, трябва да се завършили наскоро или да сте студент последна година по техническа или научна дисциплина. Също така трябва да сте гражданин на една от държавите членки на ЕКА или на една от европейските държави, които сътрудничат с агенцията.

За да кандидатствате, попълнете онлайн формуляра, придружаващ всяко свободно място, и добавете автобиография и мотивационно писмо. Помнете, че може да изпратите само един онлайн формуляр за кандидатстване!

 

Постдокторантска стипендия за научни изследвания

Ако сте млад учен или инженер, ЕКА ви предоставя възможност за двегодишна стипендия за научни изследвания в различни дисциплини, свързани с космическите науки, космическите приложения и технологии.

За да кандидатствате, трябва скоро да сте завършили докторантура в област, тясно свързана с космическите дейности и да сте гражданин на държава членка на ЕКА или държава, която сътрудничи с нея.

Може да кандидатствате по всяко време през годината, но процесът на оценяване започва обикновено през октомври.

Изпратете формуляр за кандидатстване заедно с автобиография, списък на публикациите, препоръки, сертификат за вашата докторантура и подробно описание на изследователския проект на адрес temp.htr@esa.int.

 

Студентски стажове

Ако все още учите, ЕКА предлага практики от 3 до 6 месеца, като част от образователния ви курс. Тези неплатени практики се обявяват в технически и нетехнически области.

За да кандидатствате, трябва да сте към края на обучението си за бакалавърска степен или в първата половина на курса за магистърска степен по математика, инженерни специалности, физика, научни и информационни технологии, право, финанси и др.

Трябва да попълните онлайн формуляра за кандидатстване и да го изпратите по електронна поща на едно от главните седалища на ЕКА. Трябва да добавите вашата автобиография и мотивационно писмо, в което да посочите защо искате да работите в ЕКА.

Публикувана на: четв, 25/04/2013 - 15:05


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!