Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Vulcanus: spoznajte osobne japonské technológie

A picture
© fotolia.com - luchshen
Máte záujem o pracovné skúsenosti z krajiny vychádzajúceho Slnka? Zistite si, či spĺňate podmienky účasti na programe Vulcanus v Japonsku!

Program Vulcanus v Japonsku vytvorený v roku 1997 Centrom pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom ponúka pracovné praxe pre študentov z EÚ. Pobyt pozostáva z týždňového seminára o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu japončiny a 8-mesačnej stáže v japonskej spoločnosti.

 

Môžete sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu študenti s občianstvom krajiny EÚ, ktorí sú študentmi aspoň tretieho ročníka vysokoškolského štúdia technického alebo vedeckého smeru na univerzite v EÚ. Môže ísť o štúdium počítačových vied, vedeckého inžinierstva, strojárstva, chémie , elektroniky, biotechnológie, elektrotechnického inžinierstva, fyziky, telekomunikácií, informačných technológií, jadrového inžinierstva, stavebníctva, kovových materiálov, keramiky, výrobných systémov atď.

Program začína v septembri a končí sa v auguste nasledujúceho roku. Jeho cieľom je zlepšiť a podnietiť priemyselnú spoluprácu a lepšie vzájomné porozumenie medzi Japonskom a EÚ. Dávame do pozornosti, že ak máte v rámci štúdia povinnosť absolvovať ročnú pracovnú prax, program Vulcanus možno uznať ako súčasť vášho štúdia alebo ako dôvod na jeho prerušenie.

 

Ako sa prihlásiť?

Stačí len poslať prihlášku a čakať, či vás vyberú! Vaše hodnotenie bude prebiehať na základe vašich akademických výsledkov, odporúčaní vašich učiteľov, vašej znalosti anglického jazyka, motivácie, postoju k vzťahom medzi EÚ a Japonskom a vašej schopnosti prispôsobiť sa inej kultúre.

 

Financovanie

Ak máte obavy, ako by ste si mohli toto všetko dovoliť, program ponúka pomocnú ruku. Program je financovaný prostredníctvom Centra pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom a japonskými hostiteľskými spoločnosťami. Dostanete grant vo výške 2 000 000 jenov na pokrytie cestovných výdavkov. Jazykový kurz a seminár sú zadarmo a počas celého pobytu budete mať zabezpečené ubytovanie.