Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Ceļošanas stipendija no Eiropas Kultūras fonda

A picture
© shutterstock.com - Diego Cervo
Ceļošanas stipendiju “STEP Beyond” piešķir jaunajiem un topošajiem māksliniekiem un kultūras darbiniekiem, lai viņi spētu dalīties viedoklī, cits no cita mācīties un smelties iedvesmu Eiropas Savienībā un ES kaimiņvalstīs. Šķiet interesanti?

Eiropas Kultūras fonds atbalsta projektus, kas ievēro trīs pamatprincipus: cilvēku tiesību un iespēju paplašināšana ar mākslas un kultūras palīdzību, zināšanu apmaiņa un kultūras politikas sasaiste ar praksi.

 

Kas var pieteikties?

Vari pieteikties, ja esi mākslinieks vai kultūras darbinieks no Eiropas Savienības dalībvalsts vai kaimiņvalsts un esi jaunāks par 35 gadiem. Eiropas Kultūras fonds atbalsta visdažādākās mākslas un kultūras izpausmes: mūziku, vizuālo mākslu, teātri, deju, filmu, dokumentālo filmu, multividi, fotogrāfiju, dizainu, modi un kultūras kapacitātes veidošanu. Ja vēl neesi pārliecināts, vai pieteikties, izmēģini Eiropas Kultūras fonda ceļvedi!

 

Termiņi?

Programmai “STEP beyond” var pieteikties jebkurā laikā visu gadu, iesniedzot  pieteikumu. Tikai vispirms izlasi pieteikšanās ceļvedi! Atlase parasti ilgst vienu mēnesi, bet atvaļinājumu periodā ilgāk.

 

Interesanti

Kopš 2003. gada ar “STEP (Supporting Travel for European Partnerships) Beyond” stipendijām ir atbalstīta simtiem cilvēku pārvietošanās aiz Eiropas robežām. 2011. gadā Eiropas Kultūras fonds ceļojuma stipendiju piešķīra 261 cilvēkam (845 pieteikumiem) — katram pa 250–700 eiro.

publicēts: Pk., 12/04/2013 - 15:03


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!