Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Ta et steg videre med European Cultural Foundation (EFC)

A picture
© shutterstock.com - Diego Cervo
ECF STEP Beyond Travel Grant-fondene gir støtte til fremtidens kunstnere og kulturarbeidere som ønsker å utforske og utveksle erfaringer, ferdigheter og inspirasjon i Europa og nabolandene. Høres dette interessant ut?

European Cultural Foundation støtter prosjekter som følger tre hovedprinsipper: beriker andre gjennom kunst og kultur, forener kunnskapskilder og binder sammen kulturpolitikk og kulturell praksis.

 

Er du kvalifisert til å søke?

Du er kvalifisert hvis du er kunstner eller kulturarbeider under 35 år fra Europa eller et av nabolandene. ECF støtter alle typer kunstneriske og kulturelle uttrykk: musikk, billedkunst, teater, dans, film, dokumentarer, multimedia, fotografering, design, mote og oppbygging av kulturell kapasitet. Hvis du fremdeles er usikker, kan du prøve ECFs kvalifiseringsveiviser for å finne ut om du bør søke!

 

Søknadsfrister?

Det finnes ingen søknadsfrister for STEP beyond-programmet. Du kan derfor sende inn søknaden når som helst på året. Sørg for å lese retningslinjene for søknader før du går i gang! Vanligvis tar utvelgingsprosessen inntil én måned, men det kan ta lenger tid i forbindelse med ferier.

 

Bakgrunnsinformasjon

Siden 2003 har STEP Beyond-reisestipendene – "Støtter reiser som fremmer europeisk samarbeid" – støttet reiser til hundrevis av personer på tvers av de europeiske grensene. I 2011 tildelte ECF 261 individuelle reisestipender (for 845 søkere) som varierte fra 250 euro til 700 euro.

Publisert: Fre, 12/04/2013 - 14:51


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!