Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Získejte stipendium Nadace Bogliasco!

A picture
© fotolia.com - olly
Pokud se věnujete pokročilé tvůrčí práci nebo akademickému výzkumu, můžete požádat o stipendium programu Bogliasco Fellowship! Přečtěte si podmínky pro pobyt ve studijním centru v Ligurii na italské riviéře.

Studijní centrum Nadace Bogliasco v Ligurii, blízko Janova, poskytuje pobytová stipendia pro umělce a akademiky všech států, pohlaví a věku.

 

Můžu se přihlásit i já?

Přihlásit se můžete, pokud jste umělecky a akademicky činní v těchto oborech: archeologie, architektura, klasická studia, tanec, film nebo video, dějiny, krajinná architektura, literatura, hudba, filozofie, divadlo, výtvarné umění. Je však třeba upozornit, že studijní centrum nedisponuje žádnou zkušebnou, ve které by se dalo intenzivněji nacvičovat, zejména pokud jde o tanec, hudbu nebo divadlo.

 

Jak se přihlásit?

Zažádat o stipendium Nadace Bogliasco můžete, pokud doložíte, že jste ve svém oboru dosáhli výrazných úspěchů, které odpovídají vašemu věku a zkušenostem. Také byste měli předložit náčrt projektů, kterým se chcete v centru Bogliasco věnovat. Stipendia Bogliasco nejsou přidělována studentům, kteří ještě studují vysokou školu.

Svou přihlášku můžete poslat v angličtině, francouzštině, němčině, italštině nebo španělštině. Nezapomeňte si na internetových stránkách nadace prostudovat informace o výběrovém řízení a dokumentech, které je nutné předložit.

 

Termín pro podání přihlášky

Termín podání přihlášek na stáže, které obvykle probíhají od září do 13. prosince (zimní semestr), je v lednu a na stáže od února do května (letní semestr) v dubnu. Přesná data si ověřte na internetových stránkách nadace.

 

 

V Nadaci Bogliasco od jejího založení v roce 1996 již působilo téměř 700 stipendistů ze 40 zemí. Nadace každoročně poskytne zhruba 50 stipendií, které obvykle trvají 30/31 až 33/34 dnů.

Zveřejněno: pá, 12/04/2013 - 13:11


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz