Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Kultura na dosah

A picture
© Europeana
Existují nějaká známá umělecká díla, která jste vždy toužili vidět, ale neměli jste k tomu příležitost? Nyní již nemusíte kvůli Moně Lise jezdit do Paříže, nebo kvůli soše Davida do Florencie. Přístup k evropskému kulturnímu dědictví nikdy nebyl jednodušší!

Europeana: projděte se evropskými kulturními sbírkami

Na internetových stránkách Europeana máte přístup nejen k výtvarným dílům a muzejním exponátům, ale také k milionům knih, filmů a archiválií z celé Evropy, které byly převedeny do digitální podoby.

Tento internetový portál zahájil svůj provoz v roce 2008 a zastává funkci mnohojazyčné digitální knihovny, muzea i archivu zároveň. Díky Europeaně máte rychlý a snadný přístup k více než 23 milionům děl z evropských knihoven, muzeí, archivů, galerií a k audiovizuálním sbírkám, a to ze 33 zemí.

 

 

Evropská muzejní noc

Pokud dáváte přednost skutečné návštěvě muzea, ale odrazuje vás cena vstupného, můžete využít evropské muzejní noci, během níž je vstup do mnoha muzeí zdarma. Koná se každý rok v květnu, kdy více než 4000 muzeí ve 40 zemích otevírá své prostory pro noční prohlídky, které jsou buď zdarma, nebo na základě zvláštní vstupenky.

 

Nechce se vám čekat na evropskou muzejní noc a chcete jít do muzea hned teď? Možná máte nárok na některou z mnoha slev, které jsou mladým lidem v celé Evropě nabízeny. Pokud ještě studujete, můžete si obvykle koupit snížené vstupné po předložení svého studijního průkazu nebo některého z mezinárodně uznávaných studentských dokladů, např. mezinárodního identifikačního průkazu studenta (ISIC). Pokud již nestudujete, máte možnost opatřit si Evropskou kartu mládeže (EYCA), která vás opravňuje k využívání některých slev.

 

Rozhodující je, že dnes již neexistují téměř žádné překážky, které by vám v přístupu ke kultuře bránily.

 

Zveřejněno: pá, 12/04/2013 - 12:30


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz