Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Rahvusvahelised vahetusprogrammid kunstnikele

Kunstnikele võib välismaal töötamine pakkuda uut inspiratsiooni. Lisaks kogemustele ja teadmistele võid laiendada oma publikut või leida uusi koostöövõimalusi.

Kunstnike ja kultuuritöötajate liikuvus on oluline kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi seisukohast. Teises riigis viibimine laiendab sinu tegevuse ulatust ja arendab sinu loovust, see aitab vahetada kogemusi ning annab võimaluse õppida teistelt. Loometalendi vabam liikumine üle riigipiiride võimaldab koostööd ja põnevaid vahetusi erineva kultuurilise tausta ja kunstitraditsioonidega loovisiksuste vahel.

 

Kust alustada?

Enne kui otsustad mõne kunstnike liikuvus- või residentuuriprogrammi kasuks, mõtle oma motivatsioonile. Peaksid kindlalt teadma, miks sa soovid elada ja töötada mõnes muus riigis.

Valik kõigi pakutavate võimaluste vahel võib olla raske, kuid allpool esitatud küsimused võivad sulle  abiks olla.

  • Milline piirkond ja valdkond sind huvitab?
  • Milline elamisviis sulle kõige paremini sobib?
  • Milliseid vahendeid sa oma töös vajad?

Järgmisena peaksid mõtlema taotluse esitamise ja rahastamise peale. Taotlusprotsessid on väga erinevad ning osalemist tuleb hakata planeerima aegsasti. Mõnede programmide raames kaetakse kõik kulud, mõnede puhul tehakse seda osaliselt ja mõnel juhul üldse mitte.

 

Residentuur Casita Maria kunsti- ja koolituskeskuses Bronxis tuli minu projektile väga kasuks. See andis mulle mitte üksnes  võimaluse teha koostööd ainulaadse kogukonnaga Bronxis – mis on minu töö lahutamatu osa –, vaid minu käsutusse anti ka tohutu stuudio (kooli võimla), kus ma sain võimendada heli, katsetada projektsioone ja arendada oma projekti. Casita Maria töötajad olid väga toetavad ja innustunud sellest, et nende keskel töötab rahvusvaheline multimeediakunstnik. Keeruka ja uuendusliku multimeediatöö loomine Bronxi kooli  võimlas oli mõnevõrra sürreaalne kogemus, kuid viis minu tööd tohutult edasi.
Austraallane Mark Bolotin, kes oli 2012. aastal  New Yorgis

 

Kust saab teavet?

Trans Artists Foundation on kultuurialase liikuvuse teabekeskus, mis on keskendunud eelkõige kunstnike residentuurivõimalustele.

On the move on kultuurialase liikuvuse teabevõrgustik, mis annab ülevaate taotluste esitamise tähtaegadest ning juhistest.

e.mobility on kunstnike liikuvust edendav interaktiivne kogukond, kus kunstnikud saavad leida residentuuriprogramme, esitada projekte ja korraldada kohtumisi.

Residency unlimited on tasuta teenus, mis pakub ajakohast teavet kunstnike residentuurivõimaluste kohta kogu maailmas.

Res artis on kunstnike residentuurikeskuste ülemaailmne võrgustik.

 

Avaldatud: Reede, 12/04/2013 - 11:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!