Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Vi, kunsten og fellesskapet

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)

Hva skjer når unge mennesker lager en kunstutstilling for å uttrykkene ideene og meningene sine om sosial inkludering, deltakelse og identitet?

Vi, kunsten og fellesskapet var et ungdomsinitiativ støttet av programmet Aktiv ungdom.

Initiativet ble ledet av en gruppe på 6 unge mennesker fra Mayfield-området i byen Cork i Irland, som ikke hadde så mange ungdomstilbud.

 

Deltakerne var mellom 15 og 17 år, og ikke alle gikk på skole lenger. To medlemmer av gruppen var av romfolket og hadde ubesvarte spørsmål om identiteten sin som de ønsket å finne svar på. De hadde søkelys på mange temaer, for eksempel helse, miljø, deltakelse, identitet og teambuilding.

 

Publisert: Fre, 12/04/2013 - 11:13


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!