Eiropas Jaunatnes portāls

Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Video: 

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)


Mēs, māksla un sabiedrība

Kas var iznākt no jauniešu izveidotas mākslas izstādes, kurā viņi rod izpausmi idejām un viedoklim par sociālās iekļautības līdzdalības un identitātes tematiku?

Us, Art and the Community” (latviski — “Mēs, māksla un sabiedrība”) bija jauniešu iniciatīva, kuru atbalstīja programmā “Jaunatne darbībā”. Iniciatīvu vadīja 6 jaunieši no Korkas pilsētas Meifīldas rajona (Īrija). Viņiem bija maz sakaru ar jauniešu dienestiem.

 

Dalībnieki bija 15–17 gadus veci. Daži vairs nemācījās. Divi pēc tautības bija romi un vēlējās rast atbildes uz jautājumiem par savu identitāti. Jaunieši aplūkoja daudzus tematus, piemēram, veselību, vidi, līdzdalību, identitāti un darbu komandā.