Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Video: 

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)


My, umění a společnost

Co se stane, když mladí lidé uspořádají uměleckou výstavu, aby vyjádřili své myšlenky a názory na sociální začleňování, participaci a identitu?

Us, Art and the Community byla iniciativa mladých lidí podporovaná programem Mládež v akci.

V čele iniciativy stála šestice mladých lidí z oblasti Mayfield u města Cork v Irsku, kteří měli určité vazby na služby pomoci mládeži.

 

Účastníkům bylo mezi 15 až 17 lety. Někteří z nich už nechodili do školy. Dva členové skupiny byli Romové, kteří se zajímali o otázky své identity. Účastníci se rovněž věnovali problematice zdraví, životního prostředí, participace, identity a team-buildingu.