Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Video: 

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)


Meie, kunst ja ühiskond

Mis saab siis, kui noored teevad kunstinäituse, et väljendada oma mõtteid ja seisukohti sotsiaalse kaasatuse, osaluse ja identiteedi teemal?

Us, Art and the Community (Meie, kunst ja ühiskond) oli üks programmi Euroopa Noored raames toetatud algatustest. Seda algatust juhtis kuus noort, kes on pärit Mayfieldist (Corki linn, Iirimaa). Neil olid mõned kogemused noortele suunatud teenustega.

 

Osalejad olid 15–17-aastased. Kõik nad ei käinud koolis. Kaks rühma liiget olid romad, kes soovisid uurida oma identiteediga seotud küsimusi. Noored tutvusid paljude teemadega, sealhulgas tervishoid, keskkond, osalus, identiteet ja meeskonnatöö.