Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Ние, изкуството и общността

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)

Какво става, когато млади хора организират изложба, за да изразят идеите и мненията си по теми като социално приобщаване, участие и идентичност?

Ние, изкуството и общността“ бе младежка инициатива, подкрепена от програмата Младежта в действие. Инициативата бе ръководена от група от 6-ма младежи от район Мейфийлд в град Корк, Ирландия, които имаха известни връзки в служби, работещи в сферата на младежта.

 

Участниците бяха на възраст между 15 и 17 години. Не всички от тях все още учеха. Двама от членовете на групата бяха от ромски произход и имаха въпроси за идентичността си, които искаха да проучат. Младежите анализираха множество теми, включително здравеопазване, околна среда, участие, идентичност и тиймбилдинг.

 

 

Публикувана на: пет, 12/04/2013 - 10:54


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!