Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Creative Europe: Encouraging cultural and audiovisual programmes

Creative Europe: 'What's in it for me?'

Find out how artists, film makers, performers, book and cinema lovers and all types of cultural and creative professionals can take part in Creative Europe programme.

The European Commission's 'Creative Europe' programmes looks to make the most of the opportunities presented by the digital age and globalisation. 

Think you can contribute? Keep an eye on the calls for proposals!

Should you have any questions, feel free to contact the Creative Europe Desk in your country.

Δημοσιεύθηκε: Πε, 03/04/2014 - 11:52


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!