Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Er du en av 214 millioner immigranter?

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave
Hver 33. person i verden i dag er migrant ettersom stadig flere flytter på seg i dag enn noen annen gang i menneskehetens historie.

Migrasjon er et verdensomspennende fenomen der omtrent 3,1 % av verdens befolkning (cirka 214 millioner) bor et annet sted enn der de ble født. Denne flyten er som regel knyttet til økonomi fordi mennesker flytter på seg for å finne arbeid og bedre levevilkår. Globalisering har imidlertid også ført til økt mobilitet på tvers av landegrensene.

 

Ønsker du å flytte til EU?

Hvis du er fra et land utenfor EU, finner du masse informasjon på EU-immigrasjonsportalen om hvordan du kan komme inn i et EU-land på lovlig vis. Hvis du trenger mer spesifikke råd, kan du se etter organisasjoner som håndterer migrasjonsrelaterte saker.

Siden 1999 har EU utviklet en felles immigrasjonspolitikk for Europa der immigrasjons- og visumregler gjelder for alle EU-land.

 

Flytting innenfor EU

Som statsborger i EU kan du bo, jobbe eller studere i et hvilket som helst EU-land. Finn ut mer om dine rettigheter og plikter, samt nyttige tips, på Ditt Europa.

 

Den internasjonale migrasjonsdagen

FN har erklært 18. desember som Den internasjonale migrasjonsdagen for å markere dagen i 1990 da den internasjonale konvensjonen om rettigheter for arbeidsmigranter og deres familier ble vedtatt. Ideen bak denne dagen er å spre informasjon om menneskerettigheter og grunnleggende rettigheter for migranter ved å dele erfaringer og iverksette kampanjer for å beskytte migranters rettigheter.

 

Relaterte problemer

Mange migranter og deres familier er ofre for en lang rekke brudd på menneskerettighetene. Ureglementert og ulovlig migrasjon har blitt et stort problem i vår tid, og menneskesmugling er i ferd med å bli en betydelig utfordring over hele verden.