Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Är du en av 214 miljoner invandrare?

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave
Fler än någonsin flyttar till ett annat land av olika skäl, och i dag är en av 33 personer i världen invandrare.

Invandring förekommer i hela världen och omkring 3,1 procent av världens befolkning (cirka 214 miljoner) bor i ett annat land än där de är födda. Flyttströmmen bestäms i regel av ekonomin, eftersom folk flyttar för att få jobb och bättre levnadsvillkor. Men globaliseringen har också gjort att allt fler flyttar över gränserna.

 

Vill du flytta till EU?

Du som kommer från ett land utanför EU och vill flytta hit kan läsa om hur du gör och vilka regler som gäller på EU:s immigrationsportal. Om du behöver mer specifika råd kan du på portalen hitta organisationer som jobbar med invandringsfrågor.

EU har sedan 1999 en gemensam invandringspolitik så att alla EU-länder ska ha samma invandrings- och visumregler.

 

Att flytta inom EU

Som EU-invånare har du rätt att bo i ett annat EU-land för att studera eller jobba. På Ditt Europa kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter och få praktiska tips.

 

Internationella invandrardagen

FN har utropat den 18 december till den internationella invandrardagen för att lyfta fram den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar, som antogs den 18 december 1990. Tanken med invandrardagen är att informera om invandrarnas mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, genom att utbyta erfarenheter och driva kampanjer för att skydda invandrarnas rättigheter.

 

Vanliga problem

Många invandrare och deras familjer utsätts för en rad brott mot de mänskliga rättigheterna. Olaglig invandring är ett av vår tids största problem och särskilt oroande är den människohandel som förekommer i hela världen.