Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Ben jij een van de 214 miljoen immigranten?

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave
Eén op 32 mensen in de wereld is een migrant, omdat mensen tegenwoordig mobieler dan ooit zijn.

Migratie is een wereldwijd fenomeen, 3,1% van de wereldbevolking (214 miljoen mensen) woont niet in zijn geboorteland. De economie is meestal de reden, want veel mensen verhuizen voor werk en betere levensomstandigheden. Ook door de globalisering van de economie is de mobiliteit over landsgrenzen heen flink toegenomen.

 

Wil je naar de EU toe?

Als je uit een land buiten de Europese Unie komt, vind je op de EU Immigration Portal veel informatie over hoe je legaal naar een EU-land kunt gaan. Voor specifieker advies kun je terecht bij organisaties die zich bezighouden met migratiekwesties.

Sinds 1999 heeft de EU een gemeenschappelijk immigratiebeleid met immigratie- en visaregels die worden ingevoerd in alle EU-landen.

 

Verhuizen binnen de EU

Als EU-burger heb je het recht om in elk ander EU-land te studeren of te werken. Op Uw Europa vind je meer informatie over je rechten en plichten, plus handige tips.

 

Internationale migrantendag

De VN hebben 18 december uitgeroepen tot Internationale migrantendag. Op deze datum in 1990 is het Internationaal Verdrag over de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden ondertekend. Het idee achter de dag is ervaringen uit te wisselen en voorlichting te geven over de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van migranten.

 

Verwante problemen

Veel migranten en hun gezinsleden ondervinden dat hun grondrechten niet gerespecteerd worden. Illegale migratie is een van de grootste problemen van onze tijd. Mensenhandel is wereldwijd een onderwerp van grote zorg.