Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ste jedným z 214 miliónov prisťahovalcov?

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave
V súčasnosti je každá 33 osoba vo svete migrantom. Je to dôsledok toho, že v súčasnosti sa sťahuje oveľa väčší počet ľudí ako kedykoľvek predtým v histórii ľudstva.

Migrácia je celosvetovým fenoménom. Približne 3,1 % svetovej populácie (okolo 214 miliónov osôb) žije mimo miesta svojho narodenia. Migračný tok zvyčajne závisí od hospodárstva, keďže ľudia sa sťahujú, aby si našli zamestnanie a lepšie životné podmienky; Globalizácia takisto zvýšila mobilitu cez hranice štátov.

 

Chcete sa prisťahovať do EÚ?

Ak ste z krajiny mimo Európsku úniu, pozrite si prisťahovalecký portál EÚ, na ktorom nájdete vyčerpávajúce informácie o tom, ako legálne vstúpiť do krajiny EÚ. Ak potrebujete konkrétnejšie poradenstvo, pozrite si zoznam organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s migráciou.

Od roku 1999 Európska únia rozvíja spoločnú prisťahovaleckú politika pre Európu. Jej cieľom je stanoviť pravidlá prisťahovalectva a vízové pravidlá, ktoré budú platné vo všetkých krajinách EÚ.

 

Pohyb v rámci EÚ

Ako občan EÚ máte právo žiť, študovať alebo pracovať v ktorejkoľvek inej krajine EÚ . Prečítajte si o svojich právach a povinnostiach na portáli Vaša Európa, ktorý ponúka aj užitočné tipy.

 

Medzinárodných deň migrantov

OSN vyhlásila 18. december za Medzinárodný deň migrantov – aby si pripomenula tento deň v roku 1990, keď jej Valné zhromaždenie schválilo Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín. Nosnou myšlienkou dňa je šírenie informácií o ľudských právach a základných slobodách migrantov prostredníctvom výmeny skúseností a kampaní na ochranu práv migrantov.

Stanica Radio 1812 vysiela rozhlasové programy zo staníc po celom svete a dáva priestor názorom migrantov.

 

Súvisiace problémy

Mnohí migranti a ich rodiny sú obeťami širokej škály porušení ľudských práv. Nelegálna migrácia sa stala jednou z hlavných výziev našej doby. S ňou spojené obchodovanie s ľuďmi sa stáva významným celosvetovým problémom.