Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Esi viens no 214 miljoniem imigrantu?

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave
Tā kā mūsdienās uz citām valstīm dodas daudz vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk cilvēces vēsturē, pasaulē katrs 33. cilvēks ir migrants.

Migrācija ir globāla parādība, jo aptuveni 3,1 % pasaules iedzīvotāju (ap 214 miljoniem) nedzīvo savā dzimšanas vietā. Migrantu plūsmu parasti nosaka ekonomika, jo cilvēki pārceļas, lai meklētu darbu un labākus dzīves apstākļus. Taču mobilitāti pāri valstu robežām ir veicinājusi arī globalizācija.

 

Vēlies pārcelties uz Eiropas Savienību?

Ja esi no valsts, kura nav Eiropas Savienībā, tev noderēs ES imigrācijas portāls, kurā ir papilnam informācijas par to, kā likumīgi ieceļot ES dalībvalstī. Ja tev vajadzīgs konkrētāks padoms, vari sameklēt organizācijas, kas nodarbojas ar migrācijas jautājumiem.

Kopš 1999. gada ES izstrādā kopēju Eiropas imigrācijas politiku un imigrācijas un vīzu noteikumus, kas būs spēkā visās ES valstīs.

 

Pārcelšanās Eiropas Savienības iekšienē

ES pilsoņiem ir tiesības dzīvot jebkurā citā ES valstī, lai tur studētu vai strādātu. Noskaidro visas savas tiesības un pienākumus un saņem noderīgus ieteikumus vietnē “Tava Eiropa”.

 

Starptautiskā migrantu diena

ANO ir pasludinājusi 18. decembri par Starptautisko migrantu dienu, jo šajā dienā 1990. gadā tā pieņēma Starptautisko konvenciju par visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību. Šīs dienas mērķis ir izplatīt informāciju par migrantu cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, daloties pieredzē un rīkojot kampaņas par migrantu tiesību aizsardzību.

 

Saistītās problēmas

Daudzi migranti un viņu ģimenes cieš no dažādiem cilvēktiesību  pārkāpumiem. Nelegālā migrācija ir kļuvusi par vienu no mūslaiku svarīgākajiem jautājumiem, un lielas bažas visā pasaulē izraisa arī cilvēku tirdzniecība.