Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Kas kuulud 214 miljoni sisserändaja hulka?

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave
Maailmas on täna igast 33-st inimesest üks sisserändaja. Tänapäeval liigub ühest kohast teise rohkem inimesi, kui kunagi inimajaloo vältel.

Ränne on üleilmne nähtus, umbes 3,1% maailma elanikkonnast, s.o umbes 214 miljonit inimest, ei ela kohas, kus nad sündisid. Rändevoogu mõjutab tavaliselt majandus, kuna inimesed liiguvad ringi töö ja paremate elamistingimuste leidmiseks. Ka globaliseerumine on aidanud kaasa piiriülesele liikumisele.

 

Kas soovid asuda elama ELi?

Kui oled pärit väljastpoolt Euroopa Liitu, siis leiad ELi sisserändeportaalist teavet, kuidas seaduslikult siseneda mõnda ELi liikmesriiki. Kui vajad konkreetsemaid nõuandeid, võid otsida organisatsioone, kes tegelevad rändeküsimustega.

Alates 1999. aastast töötatakse ELis välja Euroopa ühtset sisserändepoliitikat, mis hõlmab kõikides ELi liikmesriikides kehtivaid sisserände- ja viisaeeskirju.

 

Liikumine ELis

ELi kodanikuna on sul õigus elada kas õppimise või töötamise eesmärgil mis tahes ELi liikmesriigis. Tutvu kõigi õiguste ja kohustustega ning kasulike nõuannetega veebisaidil Teie Euroopa.

 

Rahvusvaheline sisserändajate päev

ÜRO on kuulutanud 18. detsembri rahvusvaheliseks sisserändajate päevaks, et märkida ära asjaomane päev 1990. aastal, kui võeti vastu kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse rahvusvaheline konventsioon. Päeva eesmärk on levitada teavet sisserändajate inimõiguste ja põhivabaduste kohta, jagades kogemusi ja korraldades kampaaniaid sisserändajate õiguste kaitseks.

 

Kaasnevad probleemid

Paljud sisserändajad ja nende pered on mitmete inimõiguste rikkumiste ohvrid. Ebaregulaarne ja ebaseaduslik ränne on meie aja üks peamisi probleeme, millega kaasnev inimkaubandus on muutumas oluliseks üleilmseks probleemiks.