Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Bekjempe rasisme i Europa

A picture
© fotolia.com - bojorgensen
Over hele kontinentet kjemper altfor mange mennesker, nærmiljøer og samfunn mot urettferdighet og stigmatisering på bakgrunn av rase. Hva kan du gjøre?

Daglig diskriminering på grunn av rase og etnisitet er en realitet for mange millioner mennesker. Denne diskrimineringen kan ta ulike former, fra å nekte mennesker grunnleggende likhetsprinsipper til å fremme hat på bakgrunn av etnisitet. Vi kan imidlertid alle spille en viktig rolle i å bekjempe disse holdningene ved å spre budskapet!

 

Let's Fight Racism!

 

 

Fotball mot rasisme

UEFA og FARE-nettverket (Fotball mot rasisme i Europa) samarbeider om å spre et budskap om nulltoleranse overfor enhver form for rasisme eller diskriminering. FARE-aksjonsukene forener supportere, klubber og etniske minoriteter og fellesskap for å bekjempe diskriminering.

Uansett om du er medlem i en supporterklubb, fotballklubb, etnisk minoritetsorganisasjon eller en hvilken som helst ikke-statlig organisasjon i Europa, kan du søke om et lite tilskudd slik at du kan arrangere dine egne aktiviteter under aksjonsukene. Du kan også laste ned diverse materiell som du kan bruke til arrangementet ditt.

 

Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering

21. mars 1960 skjøt og drepte politiet 69 personer under en fredelig demonstrasjon mot apartheid i Sør-Afrika. I etterkant har FN erklært denne dagen som Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering.

Hvert år rundt disse tider samler den europeiske aksjonsdagen personer som bekjemper rasisme og rasediskriminering. Din organisasjon eller gruppe kan også delta og organisere konserter og konferanser, sende protestbrev til beslutningstakere eller finne andre måter å gi uttrykk for meningene dine på. Bare kontakt UNITED for å få alt materiellet du trenger.