Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Boj proti rasizmu v Európe

A picture
© fotolia.com - bojorgensen
Na kontinente je stále príliš veľa ľudí, komunít a spoločenstiev, ktoré naďalej trpia pre nespravodlivosť a stigmu, ktorú prináša rasizmus. Čo môžete urobiť vy?

Rasová a etnická diskriminácia sú každodennou realitou pre milióny osôb. Táto diskriminácia môže mať rôzne podoby: od odopierania základných zásad rovnosti po rozdúchavanie etnickej nenávisti. Každý sa však môže významne zapojiť do potláčania tohto správania tak, že bude proti rasizmu aktívne bojovať!

 

Let's Fight Racism!

 

 

Futbal proti rasizmu

UEFA a sieť FARE (Futbal proti rasizmu v Európe) spoločne šíria osvetu o nulovej tolerancii k akýmkoľvek formám rasizmu a diskriminácie. Na podujatiach akčné týždne FARE sa stretávajú fanúšikovia, kluby, etnické menšiny a spoločenstvá s cieľom vyprevadiť diskrimináciu do histórie.

Na organizáciu vlastných činností v rámci týchto akčných týždňov môžu fanúšikovské či futbalové kluby, organizácie etnických menšín alebo MVO pôsobiace v Európe požiadať o malý grant. Okrem tohto si môžete stiahnuť rôznorodé materiály, ktoré sa vám zídu pri organizácii vášho podujatia.

 

Medzinárodný deň odstránenia rasovej diskriminácie

21. marca 1960 zastrelila polícia 69 osôb počas pokojnej demonštrácie proti apartheidu v Južnej Afrike. Organizácia spojených národov vyhlásila tento deň za Medzinárodný deň odstránenia rasovej diskriminácie.

Každoročne sa približne v rovnaký deň konajú celoeurópske akčné týždne, ktoré spájajú ľudí bojujúcich proti rasizmu a rasovej diskriminácii. Zapojiť sa môže aj vaša organizácia alebo skupina. Môžete zorganizovať koncerty alebo konferencie, poslať protestné listy tvorcom politík alebo iným spôsobom vyjadriť svoj názor. Kontaktujte sieť UNITED, ktorá vám poskytne potrebné materiály.