Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Diskriminering – mer utbredt enn du tror!

A picture
© fotolia.com - Kwest
Rettferdig behandling er en grunnleggende rettighet i EU, men diskriminering finnes fremdeles i mange former, og den er ikke alltid like lett å identifisere.

Det er ulovlig å diskriminere på bakgrunn av en persons alder, kjønn, rase, religion eller seksuell legning. Bare én tredel av EUs statsborgere er imidlertid fullstendig bevisste på sine egne rettigheter. Derfor er det viktig å lære om rettigheter og ansvar. Jo mer informert du er, jo bedre er du i stand til å bekjempe diskriminering.

 

Gjør noe!

Amnesty International gir deg flere muligheter å delta i kampen mot diskriminering i Europa. Du kan skrive under på webaksjoner, legge inn kommentarer på bloggen eller bli medlem av organisasjonen.

Du kan også bruke dine sosiale nettverk til å bidra til å få en slutt på eksludering av funksjonshemmede. Organisasjonen End Exclusion (Stopp ekskluderingen) foreslår at du sender meldinger på Twitter til EU-politikere, deler favorittvideoene dine om inkludering og funksjonshemming eller lager din egen video.

 

Ulike former for diskriminering

Direkte diskriminering er når en person behandles dårligere enn andre på grunn av noe som ikke er relevant, for eksempel rase eller etnisk opprinnelse, religion eller overbevisning, funksjonshemming, alder eller seksuell legning. Eksempel: Når en butikkeier nekter å ansette kvalifiserte personer bare fordi vedkommende har en bestemt rase eller etnisk opprinnelse.

Indirekte diskriminering er når tilsynelatende nøytrale regler, kriterier eller praksis fører til at noen mennesker kommer ufordelaktig ut på grunn av rase eller etnisk opprinnelse, religion eller overbevisning, funksjonshemming, alder eller seksuell legning, med mindre praksisen kan rettferdiggjøres av en legitim målsetning. Et varehus som for eksempel forbyr de ansatte å bruke hodeplagg når de serverer kunder, vil i realiteten hindre alle som bruker hodeplagg av religiøse grunner, i å jobbe der, for eksempel mange muslimske kvinner.

 

Få hjelp

Har du noen gang opplevd diskriminering? Finn ut hvor du kan få hjelp og råd.

Publisert: Man, 15/04/2013 - 11:34


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!