Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Dyskryminacja zdarza się częściej niż myślisz!

A picture
© fotolia.com - Kwest
Uczciwe traktowanie to jedno z podstawowych praw w UE - mimo to dyskryminacja nadal istnieje w wielu formach, nie zawsze łatwych do zidentyfikowania.

Dyskryminacja ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie lub orientację seksualną jest sprzeczna z prawem. Jednakże tylko jedna trzecia obywateli UE jest w pełni świadoma swoich praw, dlatego tak ważne jest poznanie swoich praw i obowiązków. Im więcej będziesz wiedział, tym łatwiej będzie ci walczyć z dyskryminacją.

 

Do dzieła!

Amnesty International proponuje ci wiele sposobów na włączenie się do walki z dyskryminacją w Europie. Możesz złożyć swój podpis poparcia dla ich internetowych akcji, zamieścić komentarz na blogu, czy też nawet przyłączyć się do tej organizacji.

Możesz również wykorzystać swoje sieci społecznościowe by położyć kres wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Platforma End Exclusion sugeruje, byś przesyłał swoje tweety unijnym politykom, udostępniał swoje ulubione filmiki na temat włączenia i niepełnosprawności lub nagrał swój własny film.

 

Formy dyskryminacji

Dyskryminacja bezpośrednia zachodzi, gdy dana osoba jest traktowana gorzej od innych ze względu na cechę, która nie powinna mieć znaczenia, taką jak pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna. Np. gdy właściciel sklepu nie chce zatrudnić odpowiednio wykwalifikowanych osób ze względu na ich pochodzenia rasowe lub etniczne.

Dyskryminacja pośrednia zachodzi, gdy pozornie neutralne reguły, kryteria lub praktyki prowadziłyby do dyskryminacji osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, chyba że daną praktykę można uznać za obiektywnie zasadną. Przykładowo dom towarowy, który zabroniłby personelowi noszenia nakrycia głowy podczas obsługiwania klientów mógłby faktycznie uniemożliwić pracę tam wszystkim osobom, które noszą takie nakrycie ze względów religijnych, np. wielu muzułmańskim kobietom.

 

Uzyskaj pomoc

Czy zdarzyło ci się kiedyś paść ofiarą dyskryminacji? Dowiedz się, gdzie uzyskać pomoc i porady.

Opublikowane: pon., 15/04/2013 - 11:33


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie