Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Diskriminacija. Jos daugiau negu manote!

A picture
© fotolia.com - Kwest
Teisė į sąžiningą elgesį yra viena iš pagrindinių ES teisių, bet dar yra įvairaus pobūdžio diskriminacijos, kurią ne visada paprasta nustatyti.

Neteisėta diskriminuoti asmenis dėl jų amžiaus, negalios, lyties, rasės, religinių įsitikinimų arba lytinės orientacijos. Tačiau tik trečdalis ES piliečių iš tiesų žino savo teises, todėl svarbu apie turimas teises ir pareigas sužinoti daugiau. Kuo geriau jas žinosite, tuo geriau galėsite pasipriešinti diskriminacijai.

 

Veikite!

Organizacija „Amnesty International“ suteikia jums kelias galimybes įsitraukti į kovą su diskriminacija Europoje.  Galite dalyvauti jų internetinėse akcijose, rašyti atsiliepimus tinklaraštyje arba net įstoti į organizaciją.

Kovai su neįgalių žmonių atskirtimi galite pasinaudoti ir savo socialiniais ryšiais. Svetainėje „End Exclusion“ siūloma tinklu „Twitter“ siųsti žinutes ES politikams, dalytis labiausiai patikusiais vaizdo siužetais apie įtrauktį ir negalią arba sukurti savo vaizdo siužetą.

 

Diskriminacijos formos

Tiesioginė diskriminacija būna tada, kai su asmeniu elgiamasi blogiau nei su kitais dėl kokios nors nepagrįstos priežasties, pvz., dėl jo rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos. Pavyzdys: parduotuvės savininkas atsisako įdarbinti tinkamos kvalifikacijos žmogų tik todėl, kad jis tam tikros rasės arba etninės kilmės.

Netiesioginė diskriminacija būna tada, kai dėl iš pažiūros neutralių taisyklių, kriterijų arba tvarkos kai kurie žmonės patenka į blogesnę padėtį dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, nebent tokią tvarką būtų galima objektyviai pagrįsti teisėtu tikslu. Pavyzdys: jeigu universalinės parduotuvės darbuotojams būtų uždrausta aptarnaujant pirkėjus dėvėti galvos apdangalus, šioje parduotuvėje iš esmės nebegalėtų dirbti niekas, kas nešioja galvos apdangalą iš religinių įsitikinimų, kaip, pvz., dauguma musulmonių.

 

Pagalba

Ar kada nors patyrėte diskriminaciją? Sužinokite, kur kreiptis pagalbos ir patarimų.