Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Diskriminace – častější problém, než si myslíte!

A picture
© fotolia.com - Kwest
Rovné zacházení je základním právem EU, nicméně diskriminace stále v různých formách přetrvává a někdy není snadné ji rozpoznat.

Diskriminace na základě věku, zdravotního postižení, pohlaví, rasy, náboženství nebo sexuální orientace je protiprávní. Svá práva však zná pouze jedna třetina občanů EU. Je proto důležité se o svá práva a povinnosti zajímat. Čím více informací máte, tím je pro vás snazší diskriminaci čelit.

 

Jednejte!

Organizace Amnesty International vám nabízí několik možností, jak se k boji proti diskriminaci v Evropě připojit. Můžete podepsat jejich akce na internetu, přidávat komentáře k blogům nebo se dokonce stát členem této organizace.

Také můžete na sociálních sítích šířit myšlenky sociálního začleňování zdravotně postižených. Organizace End Exclusion vybízí k zasílání tweetů evropským politikům, ke sdílení videí o začleňování lidí se zdravotním postižením nebo k vytvoření vlastního videa.

 

Formy diskriminace

Přímá diskriminace znamená, že s určitou osobou je zacházeno hůře než s ostatními z nerelevantních důvodů. Těmi bývá rasový nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. Například,, když zaměstnavatel odmítne přijmout kvalifikovanou osobu jenom kvůli rase nebo etnickému původu.

K nepřímé diskriminaci dochází, když zdánlivě neutrální pravidla, kritéria nebo praktiky znevýhodňují lidi na základě rasového nebo etnického původu, vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Výjimkou je, pokud jsou tyto praktiky odůvodněny legitimním cílem. Příkladem nepřímé diskriminace je, když obchodní dům zakáže svým zaměstnancům obsluhujícím zákazníky nosit pokrývku hlavy. Toto nařízení může zabránit pracovat na tomto místě všem, kdo nosí pokrývku hlavy z náboženských důvodů, například muslimkám.

 

Kde žádat o pomoc

Byli jste někdy diskriminováni? Na této internetové stránce najdete přehled orgánů, které vám mohou pomoci a poradit.

Zveřejněno: po, 15/04/2013 - 11:20


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz