Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Diskrimineerimine on levinum kui sa arvatagi oskad!

A picture
© fotolia.com - Kwest
Saada õiglase kohtlemise osaliseks on ELis põhiõigus, kuid diskrimineerimine eksisteerib veel paljudes vormides ning seda ei ole alati lihtne kindlaks teha.

Diskrimineerimine vanuse, puude, soo, rassi, usutunnistuse või seksuaalse sättumuse alusel on ebaseaduslik. Siiski teab ainult üks kolmandik ELi kodanikest oma õigusi, seega on tõesti oluline teada oma õigusi ja kohustusi. Mida paremini sa oled informeeritud, seda paremini saad diskrimineerimise vastu võidelda.

 

Tegutse!

Amnesty International pakub erinevaid võimalusi Euroopas diskrimineerimise vastu võitlemiseks.  Võid anda allkirja veebiaktsioonide raames, kommenteerida blogis või lausa liituda organisatsiooniga.

Võid samuti kasutada sotsiaalvõrgustikke, et aidata teha lõpp puuetega inimeste tõrjumisele. Algatuse End Exclusion raames võid saata säutsu ELi poliitikutele, jagada oma lemmikvideoid kaasatuse ja puude teemal või luua oma video.

 

Diskrimineerimise vormid

Otsene diskrimineerimine on see, kui inimest koheldakse teistest halvemini mõne asjasse mittepuutuva tunnuse põhjal, nagu tema rass või rahvus, usutunnistus, puue, vanus või seksuaalne sättumus. Näiteks poeomanik keeldub andmast tööd sobiva kvalifikatsiooniga inimestele nende rassi või rahvuse tõttu.

Kaudne diskrimineerimine on see, kui näiliselt neutraalsed eeskirjad, tingimused või tavad jätavad inimesed halvemasse olukorda nende rassi, rahvuse, usutunnistuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu, välja arvatud juhul, kui sellele leidub õiguspärasel eesmärgil objektiivne põhjendus. Näiteks kui kaubamaja keelab oma töötajatel kliente teenindades peakatteid kanda, välistaks see seal nende isikute töötamise, kes katavad oma pea usulistel kaalutlustel (nagu teevad paljud mosleminaised).

 

Abiks

Kas sind on kunagi diskrimineeritud? Uuri välja, kust saada abi ja nõuandeid.