Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Inkludering av romfolket

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
Det finnes cirka 10 til 12 millioner mennesker med rombakgrunn i Europa, og de fleste er EU-statsborgere. De fleste har opplevd generasjoner med sosial og institusjonell diskriminering.

Romfolket er den største og eldste minoritetsgruppen i Europa, og i mer enn tusen år har de vært en integrert del av den europeiske sivilisasjonen. Men i dag er de også den etniske gruppen som opplever størst fattigdom og sosial ekskludering i Vest-, Sentral- og Øst-Europa. Romfolket blir fremdeles ekskludert fra å delta fullt og helt i det økonomiske, sosiale og politiske livet og fra å ha en levestandard som anses som normal i samfunnet de lever i.

 

Hvem er romfolket?

Romfolket er et europeisk folk med røtter i India. Forfedrene forlot Ganges-dalen for cirka 800 år siden. I dag bor de på mange steder rundt omkring i verden, men de fleste bor i Europa.

"Jeg anser meg selv først og fremst som en person og dernest en serbisk borger med romopphav. Vi er først og fremst personer, deretter borgere og deretter europeere: Ikke kast bort tiden på å nøre opp om fordommer. Det finnes mer interessante ting å gjøre og oppdage i livet!"
Djordje Jovanovic, serbisk borger med rombakgrunn

 

Tiåret for inkludering av romfolket

Fra 2005 til 2015, som er EUs tiår for inkludering av romfolket (Decade of Roma Inclusion), representerer en politisk forpliktelse til å forbedre statusen og den sosiale inkluderingen av romfolket. Inkluderingsprogrammet kobler statlige, mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner samt romfolkets interesseorganisasjon "Romani civil society". Hovedprioriteringsområdene for initiativet er: utdanning, sysselsetting, helse og bolig.

 

Stipendordning for utdanning av romfolket

Roma Education Fund-stipendet er basert på ferdigheter og tildeles for ett skoleår (med mulighet for fornyelse) til studenter av romfolket i forbindelse med studier for å oppnå Bachelor-, Master- eller doktorgrad.

Målet med stipendet er å fremme akademisk mobilitet for romstudenter og støtte internasjonal, akademisk interering.

Gå til stipendsiden for å finne ut hvordan du søker, og når søknadsfristene går ut.

 

Bli en del av romfellesskapet for ungdom

Hvis du er ung med rombakgrunn eller bare ønsker å fremme deres sak, forener det internasjonale romnettverket for ungdom organisasjoner fra landene med den største rombefolkningen. Se her for å finne ut om det finnes en organisasjon i ditt land.