Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Integracja Romów

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
W Europie żyje od 10 do 12 mln Romów. Większość z nich jest obywatelami UE. Mimo to od pokoleń są ofiarami zinstytucjonalizowanej dyskryminacji społecznej.

Romowie to największa i najstarsza mniejszość żyjąca w Europie, która od ponad tysiąca lat stanowi integralny element europejskiej cywilizacji. Dziś jednak jest to także najbardziej uboga i społecznie wykluczona grupa etniczna w całej Zachodniej, Środkowej i Wschodniej Europie. Romowie są w dalszym ciągu wykluczani z pełnego udziału w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym oraz nie mają możliwości korzystania z normalnego standardu życia i osiągnięć cywilizacyjnych społeczeństw, w których żyją.

 

Kim są Romowie?

Romowie to lud europejski pochodzący z Indii, którego przodkowie opuścili dolinę Gangesu ok. 800 lat temu. Dziś rozsiani są po całym świecie, jednak głównym miejscem ich zamieszkania jest Europa.

„Osobiście uważam się przede wszystkim za człowieka, a dopiero potem za serbskiego obywatela pochodzenia romskiego. Wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi, potem obywatelami, a w końcu Europejczykami: nie traćcie czasu na podsycanie uprzedzeń, w życiu można robić i odkrywać inne, ciekawsze rzeczy!”
Djordje Jovanovic, obywatel Serbii pochodzenia romskiego

 

Dekada integracji Romów

Trwająca od 2005 do 2015 r., Dekada Integracji Romów stanowi polityczne zobowiązanie europejskich rządów do poprawy statusu i włączenia społecznego Romów. W realizację haseł Dekady zaangażowane są rządy, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, jak również romskie społeczeństwo obywatelskie. Głównymi priorytetami w tej inicjatywie są: edukacja, zatrudnienie, zdrowie i zakwaterowanie.

 

Program stypendialny Romskiego Funduszu Edukacyjnego

Stypendia Romskiego Funduszu Edukacyjnego przyznawane są za uzyskiwane osiągnięcia na jeden rok akademicki (z możliwością przedłużenia) romskim studentom studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich.

Stypendia mają wspierać mobilność akademicką romskich studentów oraz ich integrację w środowisku akademickim w skali międzynarodowej.

Aby dowiedzieć się jak można ubiegać się o stypendium i kiedy przypada kolejny termin odwiedź stronę internetową programu stypendialnego.

 

Dołącz do młodych Romów

Jeśli jesteś młodym Romem lub chcesz po prostu pomóc Romom Międzynarodowa Sieć Młodych Romów zrzesza organizacje z krajów, w których zamieszkuje najwięcej Romów. Sprawdź,  czy taka organizacja istnieje w twoim kraju.