Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Att bryta romernas utanförskap

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
Det finns omkring 10–12 miljoner romer i Europa, och de flesta är EU-medborgare. Men de har under flera generationer diskriminerats av samhället.

Romerna är den största och äldsta minoritetsgruppen i Europa och har i över tusen år varit en del av det europeiska samhället. Men i dag är romerna den etniska grupp som är mest drabbad av fattigdom och social utestängning i framförallt västra, centrala och östra Europa. Romerna kan fortfarande inte fullt ut delta i samhället, ekonomin, politiken och kulturlivet och har lägre levnadsstandard än andra.

 

Vilka är romerna?

Romerna är ett europeiskt folk av indiskt ursprung, vars förfäder lämnade Gangesdalen för cirka 800 år sedan. De bor i dag i hela världen, men främst i Europa.

”Jag betraktar mig i första hand som människa, sedan som serbisk medborgare med romskt ursprung. Vi är alla först och främst människor, sedan medborgare och sedan européer. Ödsla inte din tid på att hålla fördomarna vid liv. Det finns intressantare saker att göra och upptäcka i livet!”
Djordje Jovanovic, serb med romskt ursprung

 

Årtiondet för integrering av romer

Initiativet Årtiondet för integrering av romer 2005–2015 speglar EU-ländernas politiska engagemang för att förbättra romernas ställning och delaktighet i samhället. Initiativet förenar myndigheter, mellanstatliga och icke-statliga organisationer och det romska civilsamhället. De viktigaste frågorna är tillgången till utbildning, jobb, sjukvård och bostäder.

 

Utbildningsfond för romer

Stipendierna från utbildningsfonden för romer är meritbaserade och ges för ett läsår (med möjlighet till förlängning) till romer som går en kandidat-, master- eller forskarutbildning.

Syftet med stipendierna är att främja den akademiska rörligheten för romska studenter och stödja deras akademiska integrering internationellt.

Läs om hur du söker stipendium

 

Gå med i Unga romer

Oavsett om du själv är rom eller bara vill hjälpa till kan du kontakta det internationella nätverket av unga romer, som består av organisationer från de länder där det bor flest romer. Ta reda på om det finns någon organisation i ditt land.