Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Vključevanje Romov

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
V Evropi je približno od 10 do 12 milijonov Romov, ki so večinoma državljani EU, vendar se že več generacij spopadajo z družbeno in institucionalno diskriminacijo.

Romi so največja in najstarejša manjšina v Evropi, več kot tisoč let so sestavni del evropske civilizacije. Danes so tudi etnična skupina z najvišjo stopnjo revščine in socialne izključenosti v zahodni, srednji in vzhodni Evropi. Še vedno so izključeni iz polne udeležbe v gospodarskem, družbenem, političnem in kulturnem življenju, njihov življenjski standard in dobrobit pa nista enaka standardu in dobrobiti, ki se štejeta za običajna v družbi, v kateri živijo.

 

Kdo so Romi

Romi so evropsko ljudsko indijskega izvora, katerih predniki so zapustili dolino Gangesa pred približno 800 leti. Danes živijo po vsem svetu, v glavnem v Evropi.

„Osebno menim, da sem najprej človek in šele nato srbski državljan romskega izvora. Vsi smo najprej ljudje, šele nato državljani svojih držav in Evropejci: ne zapravljajte časa z gojenjem predsodkov, v življenju je veliko bolj zanimivih stvari!“
Djordje Jovanović, srbski državljan romskega izvora

 

Desetletje vključevanja Romov

Obdobje 2005–2015 predstavlja desetletje vključevanja Romov, politične zaveze evropskih držav za izboljšanje statusa in socialne vključenosti Romov. V tem desetletju so sodelovale vlade držav, medvladne in nevladne organizacije, kakor tudi romska civilna družba. Glavne prednostne naloge pobude so: izobraževanje, zaposlovanje, zdravje in nastanitev.

 

Program štipendij za izobraževanje Romov

Štipendijski sklad za Rome podeli romskim študentom z dobrimi učnimi rezultati štipendijo za eno akademsko leto (z možnostjo podaljšanja) na dodiplomskem, magistrskem ali doktorskem študiju.

Štipendije so namenjene spodbujanju akademske mobilnosti romskih študentov in podpori njihovi mednarodni akademski integraciji.

Več o pogojih in rokih za prijavo na strani o štipendijah.

 

Pridruži se mladim Romom

Mladim Romom in vsem, ki jih želijo podpreti v njihovih prizadevanjih, je namenjena mednarodna mreža romske mladine, ki združuje organizacije iz držav z največjim deležem romskega prebivalstva. Preveri, če je taka organizacija tudi v tvoji državi.