Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Začlenenie Rómov

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
V Európe žije približne 10 až 12 miliónov Rómov a väčšina z nich sú občania EÚ. Už niekoľko generácií však Rómovia musia čeliť sociálnej a inštitucionálnej diskriminácii.

Rómovia sú najväčšou a najstaršou menšinou v Európe a viac ako tisíc rokov tvoria integrálnu súčasť európskej civilizácie. V súčasnosti sú takisto etnickou skupinou s najvyššou úrovňou chudoby a sociálneho vylúčenia v západnej, strednej a východnej Európe. Rómovia sú naďalej vylučovaní z plnej účasti na hospodárskom, sociálnom, politickom a kultúrnom živote. Úroveň ich života a životných podmienok často nedosahuje úroveň, ktorá sa v spoločenstve, ktorého sú súčasťou, považuje za bežnú.

 

Kto sú Rómovia?

Rómovia sú Európania indického pôvodu, ktorých predkovia žili v povodí rieky Gangy pred približne 800 rokmi. V súčasnosti žijú po celom svete, ale najmä v Európe.

„Osobne sa v prvom rade cítim byť človekom a až potom srbským občanom rómskeho pôvodu. Všetci sme v prvom rade ľudia, potom občania a potom Európania; nestrácajte svoj čas živením predsudkov; v živote môžete robiť a objaviť oveľa viac zaujímavejších vecí!"
Djordje Jovanovič, srbský občan rómskeho pôvodu

 

Desaťročie začleňovania Rómov

Obdobie rokov 2005 až 2015 označené ako Desaťročie začleňovania Rómov predstavuje záväzok európskych vlád zlepšiť postavenie a sociálne začlenenie Rómov. Desaťročie ako iniciatíva spája vlády, medzivládne a mimovládne organizácie a rómsku občiansku spoločnosť. Medzi hlavné priority tejto iniciatívy patria: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

 

Program štipendií Rómskeho vzdelávacieho fondu

Štipendiá Rómskeho vzdelávacieho fondu sa poskytujú na základe študijných výsledkov na jeden akademický rok (s možnosťou predĺženia) rómskym študentom bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia.

Cieľom štipendií je podpora akademickej mobility študujúcich Rómov a podpora ich medzinárodnej akademickej integrácie.

Informácie o prihlasovaní a uzávierkach nájdete na stránke venovanej štipendiám.

 

Pridajte sa k mladým Rómom

Bez ohľadu na to, či máte rómsky pôvod alebo Rómom chcete pomôcť, medzinárodná sieť rómskej mládeže spája organizácie z krajín s najväčšou populáciou Rómov. Pozrite si, či má sieť zastúpenie aj vo vašej krajine.