Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Romu iekļaušana

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
Eiropā ir aptuveni 10–12 miljoni romu, un lielākā daļa ir ES pilsoņi. Tomēr daudzās paaudzēs viņi ir pārcietuši sociālu un institucionālu diskrimināciju.

Romi ir lielākā un vecākā mazākumtautība Eiropā, un ilgāk nekā tūkstoš gadu viņi ir bijuši Eiropas civilizācijas sastāvdaļa. Taču mūsdienās viņi ir arī visnabadzīgākā etniskā minoritāte Rietumeiropā, Centrāleiropā un Austrumeiropā un saskaras ar sociālo atstumtību. Romi ir izslēgti no pilntiesīgas līdzdalības saimnieciskajā, sociālajā, politikas un kultūras dzīvē, un viņiem nav iespēju baudīt tādu dzīves standartu un labklājību, kāds sabiedrībā, kurā viņi dzīvo, tiek uzskatīts par normālu.

 

Kas ir romi?

Romi ir indiešu izcelsmes Eiropas tauta, kuras senči aptuveni pirms 800 gadiem pameta Gangas ieleju. Mūsdienās viņi dzīvo visā pasaulē, bet lielākā daļa — Eiropā.

“Personīgi es sevi pirmām kārtām uzskatu par cilvēku un tikai pēc tam par romu izcelsmes Serbijas pilsoni. Mēs visi vispirms esam cilvēki, tad pilsoņi un pēc tam eiropieši. Netērējiet laiku aizspriedumiem, dzīvē ir daudz interesantāku lietu, ko darīt un atklāt!”
Romu izcelsmes Serbijas pilsonis Džordžs Jovanovičs

 

Desmit romu iekļautības gadi

Periodu no 2005. līdz 2015. gadam Eiropas Savienības valstu valdības ir pasludinājušas par romu integrācijas desmitgadi, paužot politisko apņemšanos uzlabot romu sabiedrisko stāvokli un sociālo integrāciju. Šajā iniciatīvā sadarbojas valdības, starpvaldību un nevalstiskās organizācijas un romu pilsoniskā sabiedrība. Iniciatīvas galvenās prioritātes: izglītība, nodarbinātība, veselība un apgāde ar dzīvokļiem.

 

Romu Izglītības fonda stipendiju programma

Romu Izglītības fonda stipendija tiek piešķirta romu izcelsmes studentiem, kas mācās bakalaura programmā, maģistrantūrā vai doktorantūrā, uz vienu akadēmisko gadu (ar iespēju to pagarināt), pamatojoties uz viņu mācību rezultātiem.

Stipendijas mērķis ir veicināt romu studentu akadēmisko mobilitāti un atbalstīt viņu starptautisko akadēmisko integrāciju.

Lai uzzinātu, kā un kad var pieteikties, ielūkojies stipendiju lapā.

 

Pievienojies jaunajiem romiem

Ja esi jauns roms vai vienkārši vēlies romiem palīdzēt, piedalies Starptautiskajā romu jauniešu tīklā, kurā apvienojušās organizācijas no valstīm, kurās dzīvo visvairāk romu. Noskaidro, vai tāda organizācija ir arī tavā valstī.