Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Začleňování Romů

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
V Evropě žije asi 10 až 12 milionů Romů a většina z nich jsou občané EU. Přesto již po generace čelí diskriminaci ze strany společnosti i úřadů.

Romové jsou největší a nejstarší menšinou v Evropě a více než tisíc let jsou nedílnou součástí evropské civilizace. Dnes tato etnická skupina zažívá nejvyšší míru chudoby a sociálního vyčlenění v západní, střední i východní Evropě. Romové jsou stále vyloučeni z účasti na ekonomickém, sociálním, politickém a kulturním životě a nepožívají životní úrovně a blahobytu, který je považován za standardní ve společnosti, ve které žijí.

 

Kdo jsou Romové?

Romové jsou evropským národem indického původu, jehož předkové opustili údolí Gangy asi před 800 lety. Dnes jsou roztroušeni po celém světě, ale většina z nich žije v Evropě.

„Osobně se na prvním místě považuji za člověka a teprve poté za srbského občana romského původu. Všichni jsme na prvním místě lidské bytosti, poté občané a pak Evropané: nekažte si život tím, že se budete utvrzovat ve svých předsudcích; jsou mnohem zajímavější věci, které můžete dělat!“
Džordže Jovanovič, srbský občan romského původu

 

Desetiletí začleňování Romů

Desetiletí začleňování Romů (2005 – 2015) je politickým závazkem, který uzavřely vlády členských států EU a jehož cílem je zlepšit postavení Romů a jejich začlenění do společnosti. Do této iniciativy jsou zapojeny vládní, mezivládní a nevládní organizace, jakož i romské organizace občanské společnosti. Prioritními oblastmi jsou: vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péče a bydlení.

 

Stipendia poskytovaná Fondem pro vzdělávání Romů

Stipendia Fondu pro vzdělávání Romů jsou udělována na základě studijních výsledků na jeden akademický rok (s možností prodloužení) a jsou určena pro romské studenty bakalářských, magisterských nebo doktorských programů.

Cílem stipendia je propagovat akademickou mobilitu romských studentů a podporovat jejich mezinárodní integraci.

Informace týkající se podmínek a lhůt pro podání přihlášky najdete na internetových stránkách o stipendiích.

 

Připojte se k mladým Romům

Mladí Romové nebo osoby zajímající se o romskou problematiku se mohou účastnit činnosti Mezinárodní sítě mladých Romů, ve které jsou sdruženy organizace ze zemí s nejvyšší romskou populací. Informace o tom, zda některá z těchto organizací působí i ve vaší zemi, najdete zde.

Zveřejněno: po, 15/04/2013 - 11:00


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz