Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Romade kaasamine

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
Euroopas on umbes 10–12 miljonit romat, enamus neist on ELi kodanikud. Nad on põlvkondade kaupa kogenud sotsiaalset ja institutsioonilist diskrimineerimist.

Romad on vanim ja suurim vähemusrühm Euroopas; nad on kuulunud Euroopa tsivilisatsiooni üle tuhande aasta. Kuid tänapäeval elab see etniline rühm suurimas vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses kõikjal Lääne-, Kesk- ja Ida-Euroopas.  Romad ei ole jätkuvalt täielikult hõlmatud majandus-, sotsiaalses, poliitilises ja kultuurielus ning neil puudub selline elatustase ja heaolu, mida peetakse nende elukohariigis normaalseks.

 

Kes on romad?

Romad on India päritolu Euroopa rahvas, kelle esivanemad lahkusid Gangese orust umbes 800 aastat tagasi. Nad elavad kõikjal maailmas, kuid peamiselt siiski Euroopas.

„Eelkõige pean ma ennast inimeseks ning seejärel roma päritolu Serbia kodanikuks. Me kõik oleme kõigepealt inimesed, seejärel kodanikud ning siis ka eurooplased. Ärge raisake aega eelarvamustele. Maailmas on muid huvitavaid asju teha ja avastada!”
Djordje Jovanovic, roma päritolu Serbia kodanik

 

Romade kaasamise aastakümme

Ajavahemikus 2005–2015, romade kaasamise aastakümnel, võtavad Euroopa riikide valitsused poliitilise kohustuse parandada romade seisundit ja sotsiaalset kaasatust.  Selle raames luuakse ühendused valitsuste, valitsustevaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide ning romade kogukondade vahel. Algatuse peamised prioriteedid on haridus, tööhõive, tervishoid ja eluase.

 

Romade haridusfondi stipendiumiprogramm

Romade haridusfondi stipendium tugineb saavutustel ning see määratakse üheks akadeemiliseks aastaks (võimalusega uuendada) romadest üliõpilastele, kes osalevad kas bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes.

Stipendiumi eesmärk on edendada romadest üliõpilaste liikuvust ning toetada nende rahvusvahelist akadeemilist lõimumist.

Kuidas ning millal stipendiumit taotleda, vaata asjaomaselt veebisaidilt.

 

Liitu noorte romadega

Kui oled noor roma või tahad lihtsalt abiks olla, siis on rahvusvaheline noorte romade võrgustik see koht, kus koonduvad suurima roma elanikkonnaga riikide organisatsioonid. Uuri välja, kas sinu riigis on mõni selline.