Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Приобщаване на ромите

A picture
© shutterstock.com - Tom Wang
В Европа има около 10-12 млн. роми, като повечето живеят в страни от ЕС. Въпреки това поколения роми са обект на социална и институционална дискриминация.

Ромите са най-голямото и старо малцинство в Европа и в продължение на повече от хиляда години са неразделна част от европейската цивилизация. Днес обаче те са етническата група, в която се наблюдава най-високото равнище на бедност и социално изключване в Западна, Централна и Източна Европа. Ромите продължават да бъдат изключени от пълноправно участие в икономическия, социалния, политическия и културния живот и не могат да постигнат жизнения стандарт и благополучието, смятани за нормални в обществата, в които живеят.

 

Кои са ромите?

Ромите са европейски народ от индийски произход, чиито предци са напуснали долината на Ганг преди около 800 години. Днес те са разпръснати по целия свят, но най-много живеят в Европа.

„Лично аз се смятам на първо място за човек, а след това за сръбски гражданин от ромски произход. Всички ние преди всичко сме хора, след това граждани и едва след това – европейци: не си хабете времето да подхранвате предразсъдъци; има по-полезни неща за правене и откриване в живота!“
Джордже Иванович, сръбски гражданин от ромски произход

 

Десетилетие на ромското включване

Десетилетието на ромското включване - от 2005 г. до 2015 г. – представлява политически ангажимент на европейските правителства за подобряване на статуса и социалното приобщаване на ромите. В десетилетието участват правителства, междуправителствени и неправителствени организации, както и ромски организации на гражданското общество. Основните приоритети на тази инициатива са: образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване.

 

Фонд за образование на ромите – стипендиантска програма

Стипендията от Фонда за образование на ромите се отпуска на база академични постижения и се предоставя за една академична година (с възможност за подновяване) на студенти роми, учещи за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен.

Целта на стипендията е насърчаване на академичната мобилност на ромските студенти и подкрепа за тяхното академично интегриране в международен план.

Посетете посветената на стипендията страница, за да научите как да кандидатствате и какви са следващите срокове за това.

 

Присъединете се към младите роми

Ако сте младеж от ромски произход или просто искате да подкрепите каузата на ромите, Международната младежка ромска мрежа обединява организации от страните с най-голямо ромско население. Проверете дали във вашата страна има такава организация.

Публикувана на: пон, 15/04/2013 - 10:55


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!