Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Vluchtelingen in het jeugdwerk

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Wat hebben jongerenorganisaties te bieden aan vluchtelingen? Op 20 juni 2017, Wereldvluchtelingendag, hebben het Europees Jeugdforum en de Scouts een evenement georganiseerd om goede methoden voor de integratie van jonge vluchtelingen uit te wisselen.

 

Elke minuut verlaten ergens ter wereld 22 mensen noodgedwongen hun huis. De meesten van de 65 miljoen vluchtelingen in de wereld zijn nog jong. Abdelbaset Alheeshan is een van hen. Hij werkte als leider van een logistiek team in Syrië, maar moest het land in 2015 verlaten vanwege het oorlogsgeweld. Hij kon terecht in het speciale opvangcentrum voor vluchtelingen in Brussel, waar hij gedwongen was te "wachten en niksen".  Hij besloot zich op te geven voor vrijwilligerswerk in een centrum voor ouderenzorg. Zo zou hij ook zijn Nederlands kunnen bijschaven. Hij ontdekte het Tandeminitiatief dat vluchtelingen in contact brengt met vrijwilligersorganisaties.. Na twee weken vrijwilligerswerk kon hij aan de slag bij Tandem zelf. Inmiddels heeft hij een actieve rol in het bevorderen van de integratie van vluchtelingen in de beleidsvorming.

 

Alle sprekers op het evenement "Time to be welcome: youth work and integration of young refugees" waren het erover eens: vluchtelingen moeten zelf het integratiebeleid kunnen sturen, de betutteling moet stoppen. Gabriel Almeida, jurist bij de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen, wees erop dat ondermaatse opvang, opsluiting en schending van de mensenrechten in sommige EU-landen de maatschappelijke integratie van vluchtelingen hebben bemoeilijkt.

 

Carina Autengruber, vicevoorzitter van het Europees Jongerenforum, noemde het "hoog tijd voor politici en overheden om te stoppen met hun racistische en xenofobe retoriek, en te investeren in inclusieve, duurzame samenlevingen". Ze wees ook op de mobilisatie van "jongerenorganisaties in heel Europa die mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging met open armen ontvangen".

 

Een voorbeeld daarvan is de wereldwijde Scoutsbeweging, vertegenwoordigd door Andreas Tzekas. Andreas vertelde over zijn ervaringen. Hij is een van de 1500 scouts die als vrijwilliger vluchtelingen hebben opgevangen aan de Griekse kust. "Voor iedere jonge vluchteling die over de grens kwam, stond een Europese jongere klaar om hem te verwelkomen." Hij beschreef het project Time to be welcome, waarbij 53 vrijwilligers helpen bij de opvang van vluchtelingen in vier Griekse opvangcentra. De jonge Griek vindt hij het belangrijk dat de Europese vrijwilligers naar huis terugkeren als "boodschappers van vrede die hun perspectief hebben verruimd door de vluchtelingen te helpen".

 

Tanya Basarab van het Jongerenpartnerschap EU-Raad van Europa vertelde wat het onderzoek van haar organisatie over jongerenwerk en de maatschappelijke integratie van jongeren had opgeleverd. Om te beginnen noemde ze het van cruciaal belang dat jonge vluchtelingen meteen bij aankomst hulp krijgen, gelet op hun stress en trauma's. Vooral problematisch is het feit dat ze in afwachting van hun procedure niets te doen hebben. Dat is slecht voor hun geestelijk welzijn. Juist tijdens dat "wachten" is het belangrijk dat jongerenorganisaties hen de mogelijkheid bieden om actief te zijn en hun stem te laten horen. Ze erkende dat jongerenwerkers steeds vaker humanitair werk doen, en dat zij er daarom nieuwe vaardigheden moeten leren, zoals het omgaan met cultuurverschillen en trauma's.

 

Michalis Moschovakos, beleidsmedewerker bij DG Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur benadrukte het belang van het Europees Solidariteitskorps als middel om de solidariteit met de vluchtelingen tot uiting te brengen. "Over 30 jaar zullen we allemaal beoordeeld worden op onze houding in deze vluchtelingencrisis," zei hij. Steve Parry van het Britse Rode Kruis herinnerde eraan dat van de 588 000 mensen die in 2016 aankwamen in Groot-Brittannië, maar zo'n 6,5% asiel aanvroeg. "We moeten uitgaan van de feiten en niet letten op de negatieve stereotypen in de eenzijdige roddelpers." Om die reden was volgens hem de campagne #factsnotfear gestart in de sociale media.

 

De Europese Commissie heeft onlangs de EU Skills Profile Tool for Third-Country Nationals uitgebracht, een hulpmiddel voor iedereen van buiten de EU die zijn cv op een begrijpelijke manier wil presenteren voor potentiële werkgevers. Het bestaat in het Arabisch, Farsi, Pasjtoe, Sorani, Somali en Tigrinya, naast alle EU-talen. Het hoofd van het Verbindingsbureau EU-Raad van Europa, Zoltan Taubner, wees op het belang van het actieplan inzake de bescherming van minderjarige vluchtelingen en migranten in Europa.

 

Jongerenorganisaties die iets willen organiseren voor jonge vluchtelingen, kunnen financiële hulp krijgen via Erasmus+ en de Europese Jongerenstichting. Er is ook informatie te vinden op de website van de conferentie Journeys to a New Life.

 

 

Gepubliceerd: Wo, 20/12/2017 - 11:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!