Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Włączanie uchodźców w pracę z młodzieżą

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
W jaki sposób organizacje młodzieżowe mogą pracować z młodymi uchodźcami? 20 czerwca 2017 r., w Światowym Dniu Uchodźcy, Europejskie Forum Młodzieży wraz z Ruchem Skautowym zorganizowały wydarzenie umożliwiające wymianę dobrych praktyk dotyczących integracji młodych uchodźców.

Co minutę 22 osoby zostają przymusowo przesiedlone. Większość spośród 65 mln uchodźców na całym świecie to ludzie młodzi. Jednym z nich jest Abdedllbaset Alheeshan. W Syrii był kierownikiem zespołu w branży logistycznej, ale w 2015 r. musiał uciekać przed toczącą się w tym kraju wojną. Gdy dotarł do specjalnego ośrodka dla uchodźców w Brukseli, musiał „bezczynnie czekać”. Właśnie wtedy postanowił, że zgłosi się na ochotnika do pracy w domu seniora, żeby ćwiczyć swój flamandzki. Następnie odkrył inicjatywę Tandem, która pomaga uchodźcom zainteresowanym wolontariatem w organizacjach pozarządowych. Po 2 tygodniach pracy jako wolontariusz z Tandemem Abdedllbaset otrzymał ofertę pracy w samej organizacji. Obecnie aktywnie promuje włączanie uchodźców w kształtowanie polityki.

 

Przesłaniem, które przyświecało wszystkim osobom przemawiającym podczas wydarzenia „Czas na gościnność: praca z młodzieżą i integracja młodych uchodźców”, było przekonanie, że sami uchodźcy powinni odgrywać główną rolę w politykach na rzecz integracji oraz że należy porzucić strategię odgórną. Gabriel Almeida, asystent prawny w Europejskiej Radzie ds. Uchodźców i Wypędzonych, zauważył również, że złe warunki panujące w ośrodkach dla uchodźców, polityki zatrzymywania uchodźców oraz brak poszanowania podstawowych praw przez niektóre kraje UE mają negatywny wpływ na próby integrowania uchodźców ze społeczeństwem.

 

Carina Autengruber, wiceprzewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży, stwierdziła: „najwyższy czas, by politycy i rządy porzucili retorykę opartą na rasizmie i ksenofobii i zainwestowali w tworzenie zrównoważonych społeczeństw sprzyjających włączeniu społecznemu”. Podkreśliła również gotowość „organizacji młodzieżowych na całym kontynencie do okazania gościnności osobom uciekającym przed wojną i prześladowaniami”.

 

Przykładem takiej organizacji jest Światowa Organizacja Ruchu Skautowego, którą reprezentuje Andreas Tzekas. Andreas podzielił się swoimi doświadczeniami jako jednego z 1,5 tys. skautów, którzy zgłosili się na ochotnika do powitania uchodźców, którzy dotarli na greckie wybrzeże. „Każdego młodego uchodźcę, który przekroczył granicę, witał młody Europejczyk”. Andreas opowiadał o projekcie Czas na gościnność, w ramach którego w 4 ośrodkach dla uchodźców w Grecji pracowało 53 wolontariuszy. Dla tego młodego Greka ważne było to, że „europejscy wolontariusze wrócili do swoich domów, głosząc ideę pokoju i dzieląc się tą nową perspektywą, którą zyskali dzięki pomocy uchodźcom”.

 

Tanya Basarab z Partnerstwa Rady Europy i UE na rzecz młodzieży przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez jej organizację badań dotyczących pracy z młodzieżą i integrowania młodych uchodźców ze społeczeństwem. Po pierwsze, Tanya podkreśliła, że najważniejsze jest okazanie młodym uchodźcom wsparcia zaraz po ich przyjeździe ze względu na stres i traumę, których doświadczyli. Szczególnym problemem, z którym borykają się uchodźcy, jest bezczynność w okresie oczekiwania na odpowiedź dotyczącą ich statusu prawnego, która może negatywnie wpływać na ich kondycję psychiczną. Bardzo ważne jest, aby w okresie takiego „zawieszenia” organizacje młodzieżowe dawały im szansę na znalezienie jakiegoś zajęcia i opowiedzenie swojej historii. Tanya przyznała, że osoby pracujące z młodzieżą przyjmują na siebie rolę pracowników humanitarnych. Takie przejście wymaga nowych kompetencji, takich jak radzenie sobie z traumą czy umiejętności międzykulturowe.

 

Michalis Moschovakos, pracownik merytoryczny Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej, podkreślił znaczenie inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności jako sposobu na okazanie solidarności z uchodźcami. Jak powiedział Michalis: „za 30 lat wszyscy zostaniemy ocenieni za postawę, jaką przyjęliśmy wobec obecnego kryzysu uchodźczego”. Steve Parry z Brytyjskiego Czerwonego Krzyża przypomniał, że spośród 588 tys. osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii w 2016 r., jedynie 6,5 proc. ubiegało się o azyl. „Musimy szukać faktów i unikać jednostronnych historii z tabloidów, które szerzą negatywne stereotypy”. To właśnie dlatego, jak wyjaśnia Steve, uruchomiono kampanię społeczną #factsnotfear.

 

Komisja Europejska udostępniła niedawno „unijne narządzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich”. Jest to instrument umożliwiający osobom pochodzącym z krajów spoza UE przedstawienie swojego CV w sposób zrozumiały dla pracodawców. Narzędzie jest dostępne w językach arabskim, paszto, perskim, sorani, somalijskim i tigrinia, a także we wszystkich językach UE. Zoltan Taubner, kierownik biura łącznikowego Rady Europy z UE, podkreślił znaczenie planu działania na rzecz ochrony dzieci będących uchodźcami lub migrantami w Europie.

 

Organizacje młodzieżowe, które chcą realizować działania z udziałem młodych uchodźców, mogą uzyskać dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ i Europejskiej Fundacji Młodzieży. Dokumenty informacyjne można również znaleźć na stronie internetowej konferencji Podróże do nowego życia.

 

 

Opublikowane: śr., 20/12/2017 - 11:21


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie