Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ako predchádzať radikalizácii mladých ľudí?

HRYO
Na konferencii „Overcoming Youth Marginalisation“ (Prekonávanie marginalizácie mládeže), ktorú 3. mája 2017 zorganizovala Mládežnícka organizácia pre ľudské práva (HRYO), sa zišli experti v oblasti práva, tvorcovia politiky a poprední odborníci, aby riešili problematiku mladých Európanov sympatizujúcich s násilným extrémizmom.

V septembri 2015 sa Tamimount Essaide, riaditeľka združenia Maison de Quartier St Antoine (MQSA)Bruseli, stretla so Salihou Ben Ali, matkou 19-ročného syna, ktorý zomrel v Sýrii, keď sa pridal na stranu IS. Saliha Ben Ali je zakladateľka Spoločnosti pri násilnému extrémizmu. Spolu so združením MQSA a organizáciou Ženy bez hraníc otvorili Školu pre matky ako nástroj na pochopenie problému mladých ľudí sympatizujúcich s extrémizmom a boj proti nemu. „Volajú nám matky, ktoré majú obavy o budúcnosť svojich detí, a práve matky si vedia prvé všimnúť, že je dieťa smutné alebo izolované, takže môžu zohrávať úlohu pri včasnom varovaní a ochrane svojich detí“, vysvetlila Tamimount Essaide. V priebehu 15 týždňov, ktoré strávia účastníčky v Škole pre matky, lepšie pochopia prostredie svojich detí, naučia sa, ako robiť inteligentnú prevenciu a posilniť emocionálne puto medzi rodičmi a deťmi“.

 

Táto iniciatíva predstavuje spoločnú myšlienku všetkých rečníkov na konferencii: prvým bojiskom, kde je potrebné prekonať marginalizáciu mládeže a zabrániť násilnej radikalizácii, je najbližšie okolie.

 

Pevným zástancom takéhoto lokálneho prístupu je aj Bart Somers, primátor mesta Mechelen v Belgicku a víťaz Najlepší starosta roka 2016 (World Mayor Prize 2016). Začal riešením dvoch nepohodlných právd: „po prvé, takmer 4 200 mladých Európanov sa pridalo k ISak bude počet takýchto násilne radikalizovaných mladých ľudí naďalej rásť, bezpečnostné služby ich nebudú môcť monitorovať. Po druhé, deradikalizácia je veľmi náročná, pretože si vyžaduje veľa času a peňazí a jej úspech nie je zaručený“. A práve preto obhajuje prevenciu a predchádzanie marginalizácii.

 

„Nepotrebujeme viac policajtov alebo osobitných zákonov. V prvom rade musíte mať inkluzívnu politiku na lokálnej úrovni, musíte vytvoriť bezpečnosť vo svojom meste, nedovoliť, aby štvrte zostali bez služieb a aby sa zločinci stali vzormi,“ povedal primátor mesta Mechelen. Poukázal aj na to, že ak aj tvrdíme, že žijeme v multikultúrnej spoločnosti, „v mnohých mestách ľudia nežijú spolu, ale vedľa seba, na ostrovoch monokultúrnych spoločností“. Zdôraznil význam zmiešaných škôl, športových a mládežníckych klubov. V Mechelene máme futbalový klub s mladými hráčmi z rôznych kultúrnych prostredí. No okrem futbalu si spolu robia aj domáce úlohy a keď v škole dostanú zlé známky, nasledujúci týždeň nemôžu hrať. Máme aj boxerský klub, ktorý založil bývalý drogový díler, a jeho cieľom je pomôcť najzraniteľnejším mladým ľuďom v meste. Učia sa boxovať, avšak musia mať dobré výsledky v škole, a keď sú prichytení pri bitke na ulici, sú z klubu vylúčení.

 

Pre Caterinu Chinnici, spolupredsedníčku medziskupiny Európskeho parlamentu pre práva dieťaťa „musí byť boj proti marginalizácii a diskriminácii prvou prioritou na európskej úrovni. Prevenciu a reintegráciu treba robiť prostredníctvom vzdelávania“. Tento prístup nie je nový, pretože Caterina si pamätá, ako bol jej otec Rocco Chinnici, sudca, ktorého v roku 1983 zavraždila mafia, „inovátorom v trestnom práve, keďže bol prvým sudcom, ktorý sa stretával a pracoval s mládežou v rámci predchádzania radikalizácii“.

 

 

Adélaide VanhoveMedzinárodného strediska pre súdnictvo pre mladistvých, varovala: „Väzenie je tým najhorším miestom pre mladých ľudí s problémami, pretože hrozí riziko, že počas pobytu v ňom sa zradikalizujú a nechajú sa najať“. Poznamenala, že „sa venovalo málo pozornosti faktu, že niektorí z podozrivých alebo údajných teroristov by mohli byť deti alebo neplnoletí mladiství. Vo väčšine členských štátov EÚ neexistujú v oblasti boja proti terorizmu žiadne politiky prispôsobené deťom.“ Adélaide Vanhove si myslí, že „represívne opatrenia už nestačia, ba dokonca môžu mať opačný účinok.“ Vyzvala na prijatie novej stratégie založenej na prevencii. Práve preto spustilo stredisko projekt „Prevencia radikalizácie mladistvých: Podpora využívania alternatív zaistenia prostredníctvom odbornej justičnej prípravy“ (2016 – 2018). Jeho cieľom je výmena osvedčených postupov medzi sudcami, prokurátormi, súdnymi úradníkmi, právnikmi, mediátormi a tvorcami politiky. Vytvoria príručku a elektronický kurz odbornej prípravy pre justičných pracovníkov s cieľom pomôcť riešiť problém radikalizácie vo väzniciach a skúmať alternatívy k zadržaniu vrátane prístupov k deradikalizácii na komunitnom a rodinnom základe.

 

V boji proti radikalizácii zohrávajú úlohu aj dobrovoľníci. Podľa vyjadrenia riaditeľky Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV), Gabrielly Civico, „negatívne stereotypy podnecujú nenávistné konanie a dobrovoľníctvo má silu zbúrať stereotypy a podporovať porozumenie a toleranciu rozdielov, čím predchádza extrémizmu“. Zdôraznila skutočnosť, že dobrovoľníctvo buduje komunitu a odolnosť a že predstavuje priestor, v ktorom je možné realizovať stratégie prevencie. Gabriella Civico sa však vyjadrila kriticky aj o tradičnej občianskej spoločnosti, ktorá „sa nezaoberá radikalizáciou a bojom proti extrémistickej ideológii z dôvodu nedostatku potrebných odborných znalostí a strachu z odporu zo strany spoločnosti, čo by mohlo byť považované za mäkký prístup k zločinu a viedlo by k strate jej financovania“.

 

Tamimount Essaide nezískala osobitné financovanie na Školu pre matky, predsa však pripravuje ďalší kurz na september. Zdôraznila, že radikalizovaní mladí ľudia sa pridali k teroristickým skupinám, pretože „mali pocit, že ich niekto počúva“. Potvrdila, že deradikalizácia je rovnako náročná ako presvedčiť niekoho, aby vystúpil zo sekty. Spomína prípad 15 ročného mladíka, ktorý sa pridal k teroristickej skupine v Sýrii, no vďaka jej práci na obnove rodiny sa tínedžer mohol vrátiť domov do Belgicka a vymaniť sa z násilného extrémizmu. Ako Tamimount Essaide uzatvára: „Matka zohrala v tejto situácii kľúčovú úlohu, spolu s lokálnymi orgánmi, ktoré mu dali druhú šancu. Teraz je študentom prvého ročníka medicíny.“