Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Začleňovanie utečencov do práce s mládežou

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Akým spôsobom môžu mládežnícke organizácie pracovať s mladými utečencami? Dňa 20. júna 2017 zorganizovali Európske fórum mládeže a hnutie skautov pri príležitosti Svetového dňa utečencov podujatie týkajúce sa spoločného využívania osvedčených postupov pri začleňovaní mladých utečencov.

Každú minútu je nútene vysídlených 22 ľudí. Väčšinu zo 65 miliónov utečencov na celom svete predstavujú mladí ľudia. Abdedllbaset Alheeshan je jedným z nich. Bol vedúcim tímu pre logistiku v Sýrii, ale v roku 2015 musel z krajiny pre vojnu utiecť. Keď prišiel do špeciálneho prijímacieho centra pre utečencov v Bruseli, musel čakať a nemal čo robiť. Rozhodol sa preto, že bude dobrovoľníkom v domove dôchodcov, aby si mohol precvičovať flámčinu. Spoznal iniciatívu Tandem, ktorá pomáha utečencom, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi v mimovládnych organizáciách. Po 2 týždňoch ako dobrovoľník v rámci iniciatívy Tandem dostal miesto v samotnej organizácii. Teraz zastáva aktívnu úlohu v podpore začleňovania utečencov do tvorby politiky.

 

Rečníci na podujatí „Time to be welcome: youth work and integration of young refugees“ („Čas na privítanie: práca s mládežou a začlenenie mladých utečencov“)“ zdieľali myšlienku, že hlavnými aktérmi integračných politík by mali byť samotní utečenci a že je potrebné ukončiť stratégiu založenú na prístupe zhora dolu. Gabriel Almeida, právny poradca Európskej rady pre utečencov a exulantov poukázal aj na to, že zlé podmienky v prijímacích centrách, politiky zadržiavania a nerešpektovanie základných ľudských práv v niektorých krajinách EÚ majú zlý vplyv na snahy začleniť utečencov do spoločnosti.

 

Carina Autengruber, podpredsedníčka Európskeho fóra mládeže, vyhlásila, že je „najvyšší čas, aby politici a vlády prestali používať rasistickú a xenofóbnu rétoriku a investoval do inkluzívnych a trvalo udržateľných spoločností“. Upozornila aj na mobilizáciu „mládežníckych organizácií na celom kontinente s cieľom privítať ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním“.

 

Jedným takýmto príkladom je Svetová organizácia skautského hnutia, ktorú reprezentuje Andreas Tzekas. Andreas sa podelil o svoje skúsenosti ako jeden z 1500 skautov, ktorí sa dobrovoľne zapojili do privítania utečencov, ktorí prišli na grécke pobrežie. „Na každého mladého utečenca, ktorý prekročil hranicu, čakal mladý Európan, ktorý ho privítal“. Porozprával o projekte Time to be welcome (Čas na privítanie), do ktorého sa zapojilo 53 dobrovoľníkov v 4 utečeneckých centrách v Grécku. Dôležitým bodom pre tohto mladého Gréka bolo, že „európski dobrovoľníci sa vrátili do svojich domovov ako poslovia mieru, aby šírili novú perspektívu, ktorú našli v pomoci utečencom“.

 

Tanya Basarab z Partnerstva EÚ a Rady Európy v oblasti mládeže sa podelila o zistenia tejto organizácie z oblasti výskumu práce s mládežou a začleňovania mladých utečencov do spoločnosti. Zdôraznila, že je rozhodujúce poskytovať podporu mladým utečencom hneď po príchode, ak vezmeme do úvahy stres a traumu, ktorým by mohli čeliť. Osobitným problémom utečencov je nečinnosť počas čakania na právnu odpoveď o ich postavení, ktorá môže mať negatívny vplyv na ich duševné zdravie. Počas tohto čakania je rozhodujúce, aby im mládežnícke organizácie dali možnosť byť aktívnymi a aby ich vypočuli. Potvrdila, že pracovníci s mládežou preberajú úlohu humanitárnych pracovníkov a tento prechod si vyžaduje nové schopnosti, ako je napríklad pomoc pri vyrovnávaní sa s traumou a medzikultúrne zručnosti.

 

Michalis Moschovakos, odborný referent na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, zdôraznil význam iniciatívy Európskeho zboru solidarity ako spôsobu na preukázanie solidarity s utečencami. Uviedol, že „o 30 rokov nás budú súdiť podľa nášho postoja k tejto migračnej utečeneckej kríze“. Steve Parry z Britského Červeného kríža pripomenul, že z 588 000 ľudí, ktorí prišli do Británie v roku 2016, iba 6,5 % žiadalo o azyl. „Mali by sme hľadať fakty a vyhýbať sa jednostranným bulvárnym príbehom, ktoré šíria negatívne stereotypy“. Ako povedal, práve to bolo dôvodom spustenia sociálnej kampane pod názvom #factsnotfear.

 

Európska komisia nedávno sprístupnila nástroj EÚ na stanovenie profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín, čo je nástroj pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ na predkladanie životopisov spôsobom zrozumiteľným pre zamestnávateľov. Je k dispozícii v arabčine, perzštine, paštúnčine, soránčine, somálčine a tigrinčine, ako aj vo všetkých jazykoch EÚ. Vedúci kontaktného úradu Rady Európy pre styk s EÚ, Zoltán Taubner, zdôraznil význam Akčného plánu na ochranu detí utečencov a migrantov v Európe.

 

Mládežnícke organizácie, ktoré chcú vykonávať činnosti s mladými utečencami, môžu získať financovanie z programu Erasmus +Európskej nadácie mládeže. Informačné dokumenty sa nachádzajú aj na webovej stránke konferencie Cesty k novému životu.

 

 

Dátum uverejnenia: str., 20/12/2017 - 11:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!