Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Integrera flyktingar i ungdomsverksamhet

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Hur kan ungdomsorganisationer arbeta med unga flyktingar? Den 20 juni 2017, på FN:s världsdag för flyktingar, anordnade det europeiska ungdomsforumet och scoutrörelsen ett evenemang för att diskutera hur man bäst hjälper unga flyktingar in i samhället.

Varje minut tvingas 22 människor på flykt. De flesta av världens 65 miljoner flyktingar är unga människor. Abdedllbaset Alheeshan är en av dem. Han var logistikchef i Syrien, men tvingades fly från kriget 2015. När han kom till flyktingmottagningen i Bryssel blev han tvungen att vänta utan att ha något att göra. Då bestämde han sig för att arbeta som volontär på ett äldreboende för att träna sin flamländska. Sedan upptäckte han initiativet Tandem som parar ihop flyktingar med organisationer som söker volontärer. Efter två veckors volontärarbete via Tandem fick han en plats i själva organisationen. Han arbetar nu aktivt med att få fler flyktingar att medverka i integrationspolitiken.

 

En idé som många talare framförde på evenemanget ”Time to be welcome: youth work and integration of young refugees” var att flyktingarna själva ska spela huvudrollen i integrationspolitiken och att toppstyrningen måste upphöra. Gabriel Almeida, juridiskt biträde vid Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna, lyfte också fram faktorer som försvårar integrationen: de dåliga förhållandena på mottagningscentrumen, frihetsberövandet och den bristande respekten för de grundläggande rättigheterna i vissa EU-länder.

 

Carina Autengruber, vice ordförande för det europeiska ungdomsforumet konstaterade att det är hög tid för politiker och regeringar att rensa ut den rasistiska och främlingsfientliga retoriken och investera i inkluderande och hållbara samhällen. Hon betonade också hur ungdomsorganisationer i hela Europa hjälper till att ta emot människor som flyr från krig och förföljelse.

 

Ett exempel är det internationella scoutförbundet som företräddes av Andreas Tzekas. Andreas berättade om sina erfarenheter som en av de 1 500 scouter som har hjälpt till att ta emot flyktingar som kommit till den grekiska kusten.

 

– För varje ung flykting som tog sig över gränsen fanns där en ung europé som väntade på att välkomna dem, sa han.

 

Han talade om projektet Time to be welcome som hade 53 volontärer som arbetade i fyra flyktingcentrum i Grekland. En viktig aspekt för Andreas var att europeiska volontärer åkte hem med ett fredsbudskap, genom att sprida de nya perspektiv som de fått genom att hjälpa flyktingarna.

 

Tanya Basarab från Europarådets och EU:s ungdomspartnerskap delade med sig av forskningsrön om ungdomsverksamhet och insatser för att integrera unga flyktingar i samhället. Hon betonade att det är viktigt att hjälpa dem så fort de anländer, med tanke på den stress och de trauman de upplevt. Ett stort problem är den psykiskt påfrestande sysslolösheten medan de väntar på besked om sin flyktingstatus. Under väntetiden är det viktigt att ungdomsorganisationer ger flyktingarna en chans att bli aktiva och höras. Hon påpekade att ungdomsledare allt oftare utför humanitärt arbete och därför behöver nya färdigheter, som att kunna hantera trauman och förstå olika kulturer.

 

Michalis Moschovakos, handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdomsfrågor, idrott och kultur, lyfte fram hur Europeiska solidaritetskåren kan visa solidaritet med flyktingar. Han konstaterade att vi alla om 30 år kommer att bedömas efter hur vi hanterade flyktingkrisen. Steve Parry från brittiska Röda korset påminde om att av de 588 000 människor som kom till Storbritannien 2016 var det bara 6,5 procent som sökte asyl. Han menade att vi måste titta på fakta och undvika den ensidiga bilden på löpsedlarna som sprider negativa stereotyper. Det var anledningen till att man drog igång kampanjen #factsnotfear.

 

EU-kommissionen har nyligen tagit fram ett kompetensverktyg för personer från länder utanför EU som de kan använda för att beskriva sin meriter för arbetsgivarna. Vertyget finns på arabiska, persiska, pashto, sorani, somaliska, tigrinska och alla EU-språk. Chefen för Europarådets EU-kontor, Zoltan Taubner, lyfte slutligen fram den viktiga handlingsplanen för att skydda flykting- och invandrarbarn i Europa.

 

Ungdomsorganisationer som vill bedriva verksamhet med unga flyktingar kan få bidrag från programmet Erasmus+ och Europeiska ungdomsfonden. Information finns också på webbplatsen för konferensen Journeys to a New Life.

 

Publicerad: Ons, 20/12/2017 - 10:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!