Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Práce s mládeží jako příležitost integrace uprchlíků

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Jak mohou organizace pracující s mládeží zapojit mladé uprchlíky? Při příležitosti Světového dne uprchlíků (20. června 2017) uspořádalo Evropské fórum mládeže spolu se skautským hnutím akci zaměřenou na sdílení osvědčených postupů při integraci mladých uprchlíků.

Obětí nuceného vysídlení se každou minutu stane 22 osob. Většina z 65 milionů uprchlíků na celém světě jsou mladí lidé. Jedním z nich je i mladý Syřan Abdedllbaset Alheeshan. Dříve pracoval jako vedoucí logistického týmu, ale v roce 2015 musel ze Sýrie uprchnout před válkou.  Když přišel do střediska pro příjem uprchlíků v Bruselu, neměl kromě neustálého čekání vůbec  nic na práci.  A tak se rozhodl, že bude jako dobrovolník docházet do domova důchodců a procvičí se tak alespoň ve vlámštině. Pak se dozvěděl o  iniciativě Tandem, která pomáhá uprchlíkům, jež chtějí jako dobrovolníci pracovat pro různé nevládní organizace. Po dvou týdnech dobrovolné činnosti pro Tandem se mu podařilo získat místo přímo v organizaci. Nyní má tak možnost sám aktivně prosazovat integraci uprchlíků do tvorby politik.

 

Všichni účastníci akce zaměřené na zapojení mladých uprchlíků do práce s mládeží nazvané Time to be welcome: youth work and integration of young refugees se shodli na myšlence, že hlavními aktéry tvorby integračních politik by měli být právě sami uprchlíci. Strategie shora dolů by se tak měla postupně přestat používat. Gabriel Almeida, právní asistent při Evropské radě pro uprchlíky a exulanty rovněž zdůraznil, že snahy o začlenění uprchlíků do společnosti negativně ovlivňují faktory, jako jsou špatné podmínky v přijímacích střediscích, nastavení politik zadržování osob a nedostatečné dodržování základních práv ze strany některých zemí EU.

 

Carina Autengruber, místopředsedkyně  Evropského fóra mládeže, uvedla, že je načase, aby politici a vlády odsoudili rasistickou, xenofobní rétoriku a investovali do inkluzivní, trvale udržitelné společnosti. Zároveň zdůraznila, že je důležité mobilizovat mládežnické organizace v celé Evropě, aby pomáhaly s přijímáním osob prchající před válkou nebo pronásledováním.

 

Jedním z ukázkových příkladů je  Světová organizace skautského hnutí, kterou reprezentuje Andreas Tzekas. Ten se s námi podělil o zkušenost, kdy spolu s ostatními 1500 skauty pomáhal jako dobrovolník při přijímání uprchlíků, kteří připluli k řeckému pobřeží. „Každého mladého uprchlíka, který vstoupil na evropskou půdu, vítal vždy jeden mladý Evropan.“ Andreas rovněž hovořil o projektu  Time to be welcome, v jehož rámci pracovalo 53 dobrovolníků ve 4 uprchlických táborech v Řecku. Podle Andrease je důležité i to, že „až se tito mladí dobrovolníci vrátí domů a budou se moci s ostatními podělit o jiný pohled na situaci, který získali právě přímým kontaktem s uprchlíky.“

 

Tanya Basarab z organizace  Council of Europe-EU Youth Partnership se s námi podělila o výsledky průzkumu týkajícího se práce s mládeží a integrace mladých uprchlíků do společnosti. Nejprve zdůraznila, že vzhledem k prožitému stresu a traumatu mladých uprchlíků je naprosto nezbytné poskytnout jim pomoc v okamžiku, kdy do Evropy dorazí. Jedním ze specifických problémů, s nimiž se uprchlíci potýkají, je nečinnost a chybějící náplň času, když čekají na vyjádření úřadů ohledně jejich statusu. To pak může mít negativní vliv na jejich duševní zdraví. Během tohoto čekání je nezbytné, aby se angažovaly mládežnické organizace a nabídly mladým uprchlíkům možnost se zapojit do nějaké činnosti a vystoupit z anonymity davu. Od Tanyi jsme se také dozvěděli, že aktivisté zaujímají často roli humanitárních pracovníků, k čemuž potřebují získat nové dovednosti, jako například schopnost komunikovat s traumatizovanými osobami nebo znalost interkulturní komunikace.

 

Michalis Moschovakos, pracovník Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise znovu připomněl význam  Evropského sboru solidarity,  jako jednoho ze způsobů, jimiž lze projevit s uprchlíky solidaritu. K tomu uvedl, že „za 30 let bude historie hodnotit, jak jsme se během současné migrační krize zachovali“. Steve Parry z Britiského červeného kříže upozornil, že z 588 000 uprchlíků, kteří v roce 2016 přijeli do Británie, požádalo o azyl pouze 6,5 %. „Měli bychom se zajímat o fakta a nečíst zaujaté články v bulvárním tisku, které šíří negativní stereotypy.“ Steve také uvedl, že z tohoto důvodu byla zahájena kampaň na sociálních sítích s názvem #factsnotfear (v překladu „fakta, ne strach“).

 

Evropská komise nedávno spustila novou  aplikaci umožňující státním příslušníkům třetích zemí vyplnit dovednostní profil. Potenciální zaměstnavatelé tak získají informace ve standardizované podobě a budou se v nich tak moci snadno orientovat. Aplikace je k dispozici ve všech jazycích EU a dále v arabštině, perštině, paštúnštině, sorání, somálštině a jazyku tigriňa. Vedoucí styčného úřadu Rady Evropy pro EU Zoltán Taubner zdůraznil význam akčního plánu na ochranu dětí uprchlíků a migrantů v Evropě.

 

Mládežnické organizace, které se chtějí věnovat činnostem zaměřeným na mladé uprchlíky, mohou získat finanční prostředky z  programu Erasmus+  a  Evropské nadace pro mládež. Další informační materiály můžete najít na stránkách konference  Journeys to a New Life .

 

Zveřejněno: út, 19/12/2017 - 11:40


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz