Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Включване на бежанците в работата с младежта

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Как младежките организации могат да работят с млади бежанци? На 20 юни 2017 г., Световния ден на бежанците, Европейският младежки форум и скаутското движение организираха проява, посветена на обмена на добри практики за интегриране на младите бежанци.

Всяка минута 22-ма души биват принудително разселени. Мнозинството от 65-те милиона бежанци в света са млади хора. Абдедлбасет Алхешан е един от тях. Той е бил ръководител на логистичен екип в Сирия, но през 2015 г. се налага да избяга от войната там. Когато пристига в специалния център за прием на бежанци в Брюксел, той трябва да чака без да има какво да прави.  Тогава решава да работи като доброволец в дом за възрастни хора, за да упражнява своя фламандски. Открива инициативата „Тандем“ , която помага на бежанци, които искат да работят като доброволци към НПО. След 2 седмици доброволчески опит в рамките на „Тандем“ той получава длъжност в самата организация. Сега Абдедлбасет играе активна роля в насърчаването на интеграцията на бежанците при разработването на политики.

 

Всъщност една от идеите, споделяни от ораторите по време на проявата Time to be welcome: youth work and integration of young refugees (Време за прием: работа с младежта и интеграция на млади бежанци) е, че самите бежанци следва да бъдат основните действащи лица в политиките за интеграция и налагането на решения отгоре трябва да спре. Габриел Алмейда, правен асистент в Европейския съвет за бежанците и изгнаниците отбеляза също така, че лошите условия в центровете за прием, политиките по задържане и липсата на зачитане на основните права от страна на някои държави от ЕС вредят на опитите за интегриране на бежанците в обществото.

 

Карина Аутенгрюбер, заместник-председател на Европейския младежки форум, заяви, че е „крайно време политиците и правителствата да се откажат от расистката и ксенофобската реторика и да се посветят на изграждането на приобщаващи, устойчиви общества“. Тя също така подчерта „мобилизацията на младежки организации от цяла Европа за приема на хора, бягащи от война и преследване“.

 

Като пример за това може да послужи Световната организация на скаутското движение , представена от Андреас Цекас. Андреас споделя своя опит като един от 1500-те скаути, които участват доброволно в посрещането на бежанците на гръцкия бряг. „Всеки млад бежанец, който преминаваше границата, бе посрещан от един млад европеец“. Той говори за проекта Time to be welcome с участието на 53-ма доброволци, които работят в 4 центъра за бежанци в Гърция. За този млад грък важното е, че „европейските доброволци се завръщат у дома като посланици на мира и разпространяват своите нови виждания, придобити по време на работата си с бежанците“.

 

Таня Басараб от Партньорството за младежта между Съвета на Европа и ЕС споделя резултатите от изследванията на своята организация по отношение на работата с младежта и приобщаването на бежанци в обществото. Първо, тя подчертава, че е изключително важно младите бежанци да получат подкрепа веднага след като пристигнат, предвид стреса и травмата, които са преживели. Особен проблем за бежанците, докато чакат правно решение за своя статут, е бездействието, което може да окаже отрицателно въздействие върху психичното им здраве. По време на това „изчакване“ от решаващо значение е младежките организации да им дадат възможност да бъдат активни и мнението им да бъде чуто. За нея е ясно, че младежките работници влизат в ролята на хуманитарни работници и че този преход изисква нови умения, като например справяне с травмите, както и междукултурни умения.

 

Михалис Мошовакос, служител по политиките в ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия, подчертава значението на инициативата  Европейски корпус за солидарност като начин за изразяване на солидарност с бежанците. Според него „след 30 години за всички нас ще се съди според поведението ни в настоящата мигрантска и бежанска криза“. Стив Пари от  Британския червен кръст си спомня, че от всички 588 000 души, пристигнали във Великобритания през 2016 г., само 6,5 % са потърсили убежище. „Трябва да гледаме фактите и да избягваме едностранчивите истории на жълтите вестници, които налагат отрицателни стереотипи“. По думите му това е и причината за стартирането на социалната кампания #factsnotfear (факти, а не страх).

 

Неотдавна Европейската комисия стартира  Инструмента за профил на уменията на граждани на трети държави, който дава възможност на гражданите на страни извън Съюза да представят своята автобиография в разбираем за работодателите формат. Инструментът е достъпен на арабски, фарси, пущу, сорани и тигриня, както и на всички официални езици на ЕС. Ръководителят на службата за връзки с ЕС към Съвета на Европа Золтан Таубнер подчерта значението на Плана за действие за защита на децата бежанци и мигранти в Европа.

 

Младежки организации, които желаят да провеждат дейности с бежанци, могат да получат финансиране по  програма „Еразъм+“ и по линия на  Европейската младежка фондация. Информация може да се намери и на уебсйта на конференцията  Journeys to a New Life (Пътища към нов живот).

 

 

Публикувана на: вт, 19/12/2017 - 11:21


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!