Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

A menekültek bevonása az ifjúságsegítő munkába

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Hogyan tudnak együttműködni az ifjúságsegítő szervezetek a fiatal menekültekkel? 2017. június 20-án, a menekültek világnapján az Európai Ifjúsági Fórum és a cserkészmozgalom vitanapot szervezett a fiatal menekültek integrációjához kapcsolódó bevált gyakorlatok megosztásáról.

 

Minden egyes percben 22 ember kényszerül elmenekülni lakóhelyéről valahol a világban. A világ 65 millió menekültjének többsége fiatal. Abdedllbaset Alheeshan egy közülük. Szíriában logisztikai menedzserként dolgozott, mígnem 2015-ben a háború miatt el kellett hagynia hazáját. Brüsszelbe érkezve egy menekültbefogadó központban kapott elhelyezést, ahol egy ideig nem volt mit tennie, mint „várni, ölbe tett kézzel”. Ekkor határozta el, hogy egy idősotthonban önkéntes munkát vállal, hogy megtanuljon flamandul. Hamarosan felfedezte a Tandem nevű szervezetet, mely a menekülteket segíti abban, hogy civil szervezeteknél önkéntes munkát végezhessenek. Alig 2 heti önkénteskedést követően Abdedllbaset a Tandem állandó munkatársa lett. Mára tevékeny részt vállal abban, hogy a menekültek integrációjának szempontja a politikai döntéshozatalban is érvényesüljön.

 

A „Time to be welcome” mottóval az ifjúságsegítő munka és a fiatal menekültek integrációjának témájában megrendezett konferencia felszólalóinak egyik vezérgondolata az volt, hogy maguknak a menekülteknek központi szerepet kell vállalniuk az integrációs politikákban, és hogy a felülről lefelé irányuló megközelítésnek nincs többé helye. Gabriel Almeida, a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsának jogtanácsosa nyomatékosította, hogy a befogadóállomások szegényes körülményei, illetve az egyes uniós országokban bevezetett fogvatartási politikák, valamint az alapvető jogok semmibe vétele aláássák a menekültek társadalmi integrálására irányuló erőfeszítéseket.

 

Carina Autengruber, az Európai Ifjúsági Fórum alelnöke szerint „legfőbb ideje, hogy a politikusok és a kormányok felhagyjanak a rasszista, idegengyűlölő retorikákkal, és inkluzív, fenntartható társadalmak megteremtésébe fektessék erőfeszítéseiket”. Emellett hangsúlyozta annak fontosságát, hogy „az ifjúsági szervezetek Európa-szerte mozgósítsák tagságukat a háborúk és üldöztetések elől menekülők befogadása érdekében”.

 

Kiváló példa erre a Cserkészmozgalom Világszervezete , melynek képviseletében Andreas Tzekas szólalt fel. Andreas megosztotta a hallgatósággal tapasztalatait, mint egyike azon 1500 cserkésznek, akik önkéntes munka keretében fogadták a görög partokra érkező menekülteket. „Minden, a határon átjutó fiatal menekültre jutott egy európai fiatal, aki várta és fogadta őket”. Andreas mesélt a Time to be welcome projektről, amely 53 önkéntessel volt jelen 4 görögországi menekült-befogadóállomáson. A görög fiatalember számára fontos tapasztalat volt, hogy „az európai önkéntesek a béke hírvivőiként térnek haza otthonaikba, megosztva másokkal is mindazokat az új távlatokat, amelyek a menekültek segítésével nyíltak meg előttük”.

 

Tanya Basarab az EU és az Európa Tanács ifjúsági partnersége képviseletében megosztotta szervezetének az ifjúságsegítő munkával és a fiatal menekültek társadalmi integrációjával kapcsolatos kutatási eredményeit. Elsőként annak a döntő fontosságát emelte ki, hogy a fiatal menekültek megérkezésük pillanatától támogatást kapjanak, tekintettel az általuk átélt stressz- és traumatikus helyzetekre. Külön problémát jelent a menekültek számára a státuszuk jogi rendezésére való várakozás során a tétlenség, amely kikezdheti mentális egészségüket. Létfontosságú, hogy e „kivárásos” időszakban az ifjúsági szervezetektől esélyt kapjanak, hogy aktívan töltsék idejüket és hallathassák szavukat. A felszólaló elismerte, hogy az ifjúságsegítők ezzel humanitárius szerepet is betöltenek, és hogy ez e szerepváltás új képességeket igényel, például a traumák és a kulturális különbségek kezelését.

 

Michalis Moschovakos, az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóságának szakreferense hangsúlyozta az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezésének fontosságát mint a menekültekkel való szolidaritás kifejezésének egy módját. Kijelentette: „30 év múlva az alapján fogják mérlegre tenni tetteinket, hogy hogyan viszonyultunk a jelenlegi migrációs és menekültválsághoz”. Steve Parry, a brit Vöröskereszt munkatársa emlékeztetett rá, hogy 2016-ban 588 000 ember érkezett Nagy-Britanniába, s csak 6,5%-uk kért menedékjogot. „A tényekre kellene figyelnünk, elkerülve az egyoldalú, szenzációhajhász tálalást, amely negatív sztereotípiákat gerjeszt”. Parry hangsúlyozta, hogy ezért indult útjára a közösségi médiában a #factsnotfear kampány.

 

Az Európai Bizottság a közelmúltban tette elérhetővé a „Harmadik országbeli állampolgárok készségprofil-készítő eszközét”, mely a nem uniós állampolgároknak segít abban, hogy önéletrajzukat a munkaadók számára befogadható formában prezentálják. Az eszköz arab, fárszi, pastu, szoráni (kurd), szomáli és tigrinya nyelven, valamint valamennyi uniós nyelven érhető el. Az Európa Tanács uniós kapcsolattartó irodájának vezetője, Taubner Zoltán a menekült és migráns gyermekek védelmére irányuló cselekvési terv jelentőségét hangsúlyozta.

 

A fiatal menekültekkel kapcsolatos tevékenységet végző ifjúságsegítő szervezetek az Erasmus + programból , illetve az Európai Ifjúsági Alapítványtól pályázhatnak pénzügyi támogatást. Számos tájékoztató dokumentum található a kérdésről a Journeys to a New Life elnevezésű konferencia holnapján is.

Közzétéve: k., 19/12/2017 - 10:50


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!